Zvanje   Vanredni profesor
Uža naučna oblast: Filologija - anglistika  

Akademska karijera:
 
Doktorat: 2012 Filozofski fakultet, Novi Sad Anglistika
Magistratura: 2008 Filozofski fakultet, Novi Sad Anglistika
Diploma: 1999 Filozofski fakultet, Novi Sad profesor engleskog jezika i književnosti
Reprezentativne reference:

 • Glušac, T. i Koh, I. (2003).  Classroom Management. U: Secondary School Teacher  Trainers’ Manual. Beograd: Britanski savet i Ministarstvo prosvete i sporta.

 • Glušac, T. (2009). Povratna informacija kao podsticaj pri učenju pisanja u srednjoškolskoj nastavi engleskog jezika. U: Grandić, R. (ur.) Pedagoška stvarnost. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine. (199-226)

 • Glušac, T. (2012). Strategija međusobnog obučavanja profesora engleskog jezika kao način prepoznavanja stilova u učenju učenika. U: Radić-Bojanić, B. (ur.) Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet. (115-127)

 • Glušac, T. (2013). Continuing Professional Development and INSETT for English Language Teachers in Serbia: Looking through the Prism of Reality. U: Bolitho, R. i Padwad, A. (ur.) Continuing Professional Development. Lessons from India. New Delhi: British Council. (115-122).

 • Glušac, T, Mazurkiević, J. (2013). The CLIL Initiative. U: Conference Proceedings No. 16. Integrating Culture and Language Teaching in TEYL. Jagodina: University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina. 93-103.

 • Glušac, T. (2013). A way of reaching individual students in class. U: Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/1. Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet. 381-389.

 • Glušac, T. (2013). Koliko i kako se usavršavaju nastavnici engleskog jezika. Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori, 11. Podgorica: Zavod za školstvo. 41-43.

 • Глушац, T. (2014). Взаимное обучение коллег в функции развития образования.  Актуальные вопросы образования, науки и инноваций в свете решения социально-экономических проблем. Новосибирск: СибАК.70-86.

 • Glušac, T. (2014). Revisiting continuing professional development for English language teachers in Serbia: How continual is it? U: T. Prćić, M. Marković i dr. (ur.). Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi. Zbornik u čast Draginji Pervaz. Novi Sad: Filozofski fakultet. 141-155.

 • Pilipović, V, Glušac, T. (2015). Uzrast kao faktor u izboru strategija učenja engleskog jezika u osnovnoj školi. Nastava i vaspitanje, 2, 343-357.

 • Glušac, T. (2016). Međusobno obučavanje kolega kao oblik usavršavanja profesora engleskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet.

 • Glušac, T., Radinović, S. (2016). Handbook of Contemporary English 3 - Grammar. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

 • Pilipović, V., Glušac, T. (2016). The decline in use of affective learning strategies with age. British and American Studies (BAS), vol. XXII, 233-242.

 • Glušac, T., Nolan, Dž. (2016). Vzaimnoe obučenie prepodavatelei kak sposob povыšeniя kvalifikacii. PEDAGOGIKA - naučno–teoretičeskiй žurnal Rossiйskoй akademii obrazovaniя, vol. 6. Moskva: OOO “Pedagogika”, 100-107.

 • Milić, M., Glušac, T. (2016). Jezičke nepravilnosti u tekstovima sportskih glasila na srpskom jeziku na primeru časopisa Fitness Management International. U: Gudurić, S. i M. Stefanović, (ur.), Tematski zbornik ,,Jezik i kulture u vremenu i prostoru V”. Novi Sad: Filozofski fakultet, 291-305.

 • Glušac, T., Pilipović, V. (2016). Good language learners and the use of learning strategies in their EFL learning. U: Gudurić, S. i M. Stefanović (ur.), Tematski zbornik ,,Jezik i kulture u vremenu i prostoru V”. Novi Sad: Filozofski fakultet, 437-449.

 • Pilipović, V., Glušac, T. (2017). ,,Kritični period” u izboru strategija za učenje stranog jezika. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, XLVII(1)/2017, 149-167. DOI:10.5937/ZRFFP47-13143

 • Glušac, T., Pilipović, V. (2017). Značaj nastavničkih testova u nastavi stranih jezika. Nasleđe, XIV/36, 285-297.

 • Glušac, T., Milić, M., Pilipović, V. (2017). Analiza pedagoških uverenja nastavnika engleskog jezika u Srbiji. U: Gudurić S. i B. Radić-Bojanić (ur.), Tematski zbornik ,,Jezici i kulture u vremenu i prostoru 6”, 429-440. Novi Sad: Filozofski fakultet.

 • Pilipović, V., Glušac, T. (2017). Čitalačka pismenost učenika srednjih škola - savremeni zahtevi i dostignuća (primer trećeg razreda novosadskih srednjih škola). Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 162 (2/2017), 317–332. https://doi.org/10.2298/ZMSDN1762317P

 

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:
 • 2006-2007. Fulbrajt / Hamfri stipendista na Univerzitetu Pen Stejt, SAD.

 • 2011. Stipendista Ambasade SAD-a u Beogradu na Univerzitetu Oregon, SAD.

 • 2007-2011. Potpredsednica Udruženja nastavnika engleskog jezika Srbije.

 • 2011-2013. Nacionalni instruktor za metodiku nastave engleskog jezika pri Britanskom savetu u Beogradu.

 • 2011-danas Članica komisije za polaganje ispita za nastavničke licence pri Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine.

 • 2014-2016. Autorka i realizatorka akreditovanog seminara ,,Razvoj kritičkog mišljenja u nastavi engleskog jezika” za stručno usavršavanje nastavnika engleskog jezika u Srbiji.

 • 2017-2021. Članica komisije za odobravanje programa za stručno usavršavanje nastavnika engleskog jezika pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

 • Izlagala na brojnim domaćim i inostranim konferencijama.

 • Održala oko 50 seminara / radionica za nastavnike engleskog jezika u celoj zemlji.

 • Recenzentkinja za nekoliko domaćih i inostranih časopisa, stručnih knjiga i udžbenika.

 • Učesnica u nekoliko projekata:

  • 2011. Projekat Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu I nacionalne manjine ,,Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Vojvodine”; 2012. Projekat Britanskog saveta u Beogradu “Survey of English language teachers’ professional development needs, habits and wants”;

  • 2014. Projekat Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ,,Evaluacija projekta ‘Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Vojvodine’ “;

  • 2017-2018. Projekat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ,,Upotreba rečnika u nastavi engleskog jezika struke na tercijarnom nivou obrazovanja”. Projekat finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku, br. 142-451-3684/2017-01.