Zvanje  

Docent

Uža naučna oblast:

Privrednopravne nauke


Akademska karijera:
 
Doktorat: 2016 Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Javno pravo

Master: 2011 Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Opšti smer
Diploma: 2010 Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Diplomirani pravnik

Reprezentativne reference:
 • Mijatović M. (2018), ,The Currentness of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts-Effects of Bottom-up Method of Law Harmonization, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (br. 1/2018, str. 325-338), ISSN 0550-2179 UDK 3 http://www.pf.uns.ac.rs/images/zbornici/2018-1.pdf
 • Mijatović M. (2018). Agencije za formulisanje – metodi rada i saradnja savremenih subjekata harmonizacije međunarodnog trgovinskog prava, Strani pravni život (br. 2/2018, str. 169-183), ISSN 0039 2138 UDK 34 http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/issue/view/21/Strani%20pravni%20%C5%BEivot%20-%20Foreign%20Legal%20Life%20Volume%2062%20Issue%202%202018
 • Mrkšić M., Đuričić J. (2013). Primena soft law izvora na regulisanje javno privatnog partnerstva u Evropskoj uniji, Pravo i privreda (br. 4- 6/2013, str. 618-631), ISSN 0354-3501UDK347.7 http://www.pravniciuprivredi.org.rs/images/casopis/Pravo%20i%20privreda%202013%20(04-06).pdf
 • Đuričić J., Mrkšić M. (2013). O model zakonima UNCITRAL-a s posebnim osvrtom na model zakone u oblasti javnih nabavki i infrastrukturnog razvoja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (br. 3/2013, str. 559-574), ISSN 0550-2179 UDK 3 http://www.pf.uns.ac.rs/images/zbornici/Zbornik-3-2013.pdf
 • Mrkšić M. (2013). Potencijal harmonizacije i prednosti upotrebe soft law izvora u oblasti međunarodnih trgovinskih ugovora, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, (br. 9/2013, str. 439-458), ISSN 0017-0933 UDC 347.965 file:///C:/Users/mrksi/Downloads/Glasnik-9-2013%20(1).pdf
 • Mrkšić M. (2013). Perspektiva soft law izvora u pravu osiguranja Evropske unije – razrada sa stanovišta Načela evropskog ugovornog prava osiguranja. Međunarodni naučni skup Udruženja za odštetno pravo i Pravosudne akademije: Osiguranje i naknada štete, Zlatibor 2013. g. - Zbornik radova (str. 101-113), ISBN 978-86-83437-97-9
 • Mrkšić M. (2012). Osiguranje života u pravu Evropske unije. Naučni skup s međunarodnim učešćem Udruženja osiguravača Srbije i Privredne komore Beograda: Osiguranje, naknada štete i novi Zakon o parničnom postupku, Zlatibor 2012. g. - Zbornik radova (str. 161-174), ISBN 978-86-83437-97-9
Naučna i stručna aktivnost nastavnika:


Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:

 • Član Advokatske komore Vojvodine od 2016. godine do 2018. godine.

Drugi relevantni podaci:

 • Radno iskustvo u advokatskoj kancelariji na mestu advokatskog pripravnika od 2016. godine do 2018. godine.
 • Učesnik na naučno – istraživačkom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja “Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo” od 2011. godine do 2016. godine.
 • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2011. godine do 2016. godine
 • Stipendista Fonda za mlade talente pri Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije tokom školske 2008/2009. godine i 2010/2011. godine.
 • Dobitnik nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignut izvanredan uspeh u toku studiranja u školskoj 2009/2010. godini.