Zvanje   Vanredni profesor
Uža naučna oblast: Teorijska i primenjena psihologija
 
e-mail:  jasmina.nedeljkovic@gmail.com


Akademska karijera:
 
Doktorat: 2012 Filozofski fakultet u Nišu Teorijska i primenjena psihologija
Magistratura: 2007 Filozofski fakultet u Nišu Magistar psiholoških nauka
Diploma: 1991 Filozofski fakultet u Nišu Diplomirani psiholog
Reprezentativne reference:

 

  • Nedeljković, J. (2017). The Influences of Time Perspectives on Academic Procrastination. In: Kostić, Aleksandra & Derek Chadee (Eds.). Time Perspective – Theory and Practice.  Palgrave Macmillan UK

  • Stanojević Stefanović, T. and J. Nedeljković (2017). Attachment in the students from the towns of the former SFRY, in A. Hamburger (ed.): Trauma, Trust, and Memory: Social Trauma and Reconciliation in Psychoanalysis, Psychotherapy and Cultural Memory. London: Karnac.

  • Kostić. A. & J.Nedeljković (2017). Samokontrola i samoefikasnost kod studenata. Godišnjak za sociologiju, XIII/18, 73-83, Filozofski fakutet Univerziteta u Nišu, Niš. UDK 159.923.3-057.875

  • Kostić, A. i J. Nedeljković (2013). Studije vremenskih perspektiva. Punta, Niš. ISBN 978-86-7990-106-4

  • Brajovic Car, K., Hadzi Pesic, M. and J. Nedeljkovic (2013). The Development of a Psychodiagnostic Instrument Based on Ego state, Impasse and Drama Triangle Concepts (ZESUI). International Journal of Transactional Analysis Research. ISSN 2218-3159

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:


  • Član istraživačkog tima na projektu: Proaktivno ponašanje mladih kao osnova društvenog integriteta i prosperiteta, rešenje br. 142-451-3555/2017 koji je finansirao pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine. Nosilac projekta: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 76. Rukovodilac projekta: prof. dr Mirjana Franceško.

  • Član istraživačkog tima na projektu: VREDNOSNE ORIJENTACIJE MLADIH U VOJVODINI – STANJE I PERSPEKTIVE, Projekat broj 114-451-3818/2013, koji finansira: APV, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnoloski razvoj. Nosilac projekta (realizator istrazivanja): Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu

  • Član istraživačkog tima okupljenog na projektu Trauma, Trust, Memory,  (Social Trauma and Reconciliation in Psychoanalysis, Psychotherapy and Cultural Memory)  kojim rukovodi profesor Andreas Hamburger sa Internacionalnog Psihoanalitičkog Univerziteta u Berlinu, a DAAD fondacija finansira od 2012.g.

  • Član društva psihologa Srbije

  • Član međunarodnog tima za istraživanje Vremenske perspektive od 2008. godine