Zvanje   Redovni profesor
Uža naučna oblast: Teorijska i primenjena psihologija  
e-mail: v.petrovic581@gmail.com

Akademska karijera:  
Doktorat: 1999 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Psihologija
Specijalizacija: 1994 Centar za brak i porodicu - Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd Sistemska porodična psihoterapija
Magistratura: 1992 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Psihologija
Diploma: 1981 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Psihologija
Reprezentativne reference:

 

 • Petrović, V. (2014).  Orientation to happiness, life satisfaction, quality of life and need for psychotherapy in college students,  International Journal of Psychotherapy,  Vol. 18, No. 1, pp. 19-26

 • Petrović, V. (2012). Psihičko zdravlje i blagostanje – Novi okvir za mentalno zdravlje, USEE, Novi Sad, Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad,  Prometej.  

 • Petrović, V. (2009). Izazovi mentalnog zdravlja, Novi Sad, USEE, Prometej.

 • Petrović, V., Avramović, M. (2012). Samoefikasnost i kognitivna procena stresa kod studenata u situaciji pripreme i polaganja ispita, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 44/1 , str. 111 -127

 • Petrović, V. (2010). Positive psychology and positive orientation,  EQOL (Exercise and Quality of Life) Journal in Science in Sport, 2 (2), pp. 21- 31 

 • Petrovic, V. (2005): Family with missing members meetings and local community network U Milenkovic, S.:  European identity & psychotherapy, Collected papers,The Yugoslav union of Associations for psychotherapy, Institute of mental health Belgrade, Cigoja stampa, Belgrade, p. 185- 192

 • Petrović, V., (2004): Psihička trauma i oporavak kod dece, Čigoja,    Beograd, 175 str.ISBN 86-7558-237-4

 • Petrović, Vesna. (2004): Stepen psihopatologije kod dece traumatizovane ratom, Psihijatrija danas, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 36, No1,

 • Petrović, V., (2003): Intervju, u Biro, M.& Butollo, W.(urednici): Klinička psihologija, Katedra za Kliničku psihologiju, LMU, Munchen & Futura publikacije, Novi Sad, 129-138

 • Petrović, V., (2002): Psychological effects of war trauma in children, In Stewe Powell and Elvira Duraković-Belko (Eds.) The psychosocial consequences of war: results of empirical research from the territory of former Yugoslavia. Presentations from a Symposium held at the Faculty of Philosophy in Sarajevo, July 7 and 8. 2000. UNICEF B&H Sarajevo, 209-211

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:


Usavršavanja

 • UsavršavanjaIz Psihoterapije i Traumatske i krizne psihologije, sa brojnim sertifikatima;

 • Nosilac Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju,

 • Nosilac Evropskog sertifikata za psihoterapiju;

 • Sistemski porodični psihoterapeut

Drugi relevantni podaci:

 • koordinator i učesnik u brojnim medjunarodnim projektima:

 • Pomoć pomagačima, Institut za mentalno zdravlje i Holandska vlada, 2000-2003, koordinator Prof. dr Veronika Išpanović-Radojković.

 • Psychology Networking in SE Europe, ili CLIPSEE, Podrška kliničkoj psihologiji u Jugoistočnoj Evropi, koji je odobrila DAAD, 2000., u saradnji sa Ludwigs-Maximillians-Universitat Munchen. Od 2000. do 2002. bila je na ovom projektu jedini predstavnik Odseka za psihologiju u Novom Sadu.

 • Support discussion project, Moralna i psihosocijalna podrška porodicama sa nestalim članovima, ICRC Misija u Beogradu, Odeljenje Protection, 2002.-2004, koordinator Dr Petrović Vesna. Originalni programski sistem za porodice sa nestalim licima koji je primenjen u ovom projektu i čiji je ona prvi autor, je veoma visoko ocenjen i priznat od strane medjunarodnih stručnjaka u oblasti psihosocijalnog rada i podrške. Jedno od priznanja je bio poziv od strane ICRC da obučava kolege u Gruziji za ovaj priznati programski sistem rada.

 • Support discussion project, ICRC Delegacija u Tbilissiju i Podelegacija u Sukhumiju, Gruzija, koordinatori GCRT, trener i supervizor, Dr PetrovićVesna, 2003.- 2004.

 • European Study of Violence Management in Mental Health Services, 2011-2012. Institucija: Royal College of Surgeons in Ireland, Faculty of Nursing and Midwifery Koordinator projekta: Professor Seamus Cowman, Pozicija u projektu: Predstavnik za Srbiju, član grupe EViPRG

 • Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini: stanje i perspektive, Pokrajinski sekretarijat za nauku, 2014. Učesnik na projektu , broj projekta je 114-451-3818/2013