Zvanje   Docent
Uža naučna oblast:  

Filologija - anglistika

 
e-mail:   asentov@useens.net


Akademska karijera:  
Doktorat 2015 Filološki fakultet, Beograd Engleski jezik i književnost
Magistratura: 2010 Filozofski fakultet, Novi Sad Engleski jezik i književnost
Diploma: 1999 Filozofski fakultet, Novi Sad   Engleski jezik i književnost
Reprezentativne reference:
 • Translating Culture-Bound Elements in James Shapiro’s 1606: Shakespeare and the Year of Lear. CIVITAS – časopis za društvena istraživanja, 7 (1). Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Str. 17-31. ISSN 2217-4958; UDC 821.111/73) ’255 (2017)

 • Srpski i britanski pesnici Velikog rata: od idealizma do gubitka iluzija. Gudurić, Snežana, Marija Stefanović (urednici). Zbornik radova Jezici i kulture u vremenu i prostoru 5. Novi Sad: Filozofski fakultet. Broj 4. Str. 165-179. ISBN 978-86-6065-374-3; UDK 811.1(082); 811.163.41(082); 821.09(082); 008(082). (2016)

 • Being Human: The Question of Human Identity in Margaret Atwood’s Oryx and Crake and The Year of the Flood. Vujin, Bojana, Mirna Radin-Sabadoš (urednici). English Studies Today: Words and Visions. Novi Sad: Filozofski fakultet. Str. 167-179. ISBN 978-86-6065-415-3; CIP 811.111 (082), 821.111.09 (082); COBISS.SR-ID 313138695. (2016)

 • Živković, M., Sentov, A., Dostanić, J. (2015). Značaj nivoa obrazovanja roditelja za razvoj prozne pismenosti kod učenika trećeg razreda srednjih škola. Prozna i dokumentacijska pismenost učenika III razreda novosadskih srednjih škola: mapiranje problema. Savković, N. (Ur.). Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Str. 75-91. ISBN 978-86-7910-082-5; COBISS.SR-ID 299986695

 • Sentov, A., Živković, M., Ninić, N. (2015). Stepen prozne pismenosti odličnih i vrlodobrih učenika trećeg razreda gimnazija i srednjih stručnih škola. Prozna i dokumentacijska pismenost učenika III razreda novosadskih srednjih škola: mapiranje problema. Savković, N. (Ur.). Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Str. 59-74. ISBN 978-86-7910-082-5; COBISS.SR-ID 299986695

 • Unnatural hags: Shakespeare’s evil women in Titus Andronicus, King Lear and Macbeth. European English Messenger, Br. 23.1. (2014). Str. 27-32

 • Female Characters Amidst Political and Cultural Clashes in Khaled Hosseini’s A Thousand Splendid Suns. Gender Studies (Dascal, R., ur.). Timisoara: University of the West. ISSN1583-980X, CNCSIS code: 258. (2011)

 • Supruge – saučesnice ili žrtve? Karakterizacija ženskih likova u Otelu. Philologia, Naučno-stručni časopis za jezik, književnost i kulturu, broj 7, godina VII. Univerzitet u Beogradu. 101-109. ISSN 1451-5342 (2009)

 • Ženski likovi u Šekspirovim velikim tragedijama: kulturni i lični identitet. Lopičić, Vesna, Biljana Mišić Ilić (urednici). Jezik, književnost, identitet: književna istraživanja. Zbornik radova, prvi tom, sa Treće međunarodne multidisciplinarne konferencije u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu. (ISBN 978-86-7379 188-3) COBISS.SR-ID 172261132 (2009)

 • The Postmodern Perspective of Time in Peter Ackroyd’s Hawksmoor. Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature. Vol. 7, No 1, (Vidanović, Đ., ur.) Niš: Univerzitet u Nišu. 123 – 134. UDC 821.111 – 311.2.09 (2009)

Objavljeni udžbenici:

 

 • Praktikum iz gramatike engleskog jezika: Engleski jezik 1 i 2 (2011). Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije

 • dr Lazar Vrkatić
 • Praktikum iz gramatike engleskog jezika II: Engleski jezik 3 i 4 (2012). Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

 
Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

 

 • Seminar: English Profile, 26-28.09.2008., Herceg Novi

 • Konferencija HUSSE (Mađarsko društvo za proučavanje engleskog jezika), Univerzitet u Pečuju, 22-24.01.2009., izlaganje rada: The Concept of Time in Peter Ackroyd’s Hawksmoor

 • I naučni skup mladih filologa Srbije, FILUM, Univerzitet u Kragujevcu, 14.02.2009., izlaganje rada: Objektivna i subjektivna istorija u romanu Ostaci dana Kazua Išigura

 • Konferencija „Jezik, književnost, identitet“, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 24-25.04.2009, izlaganje rada: Ženski likovi u Šekspirovim velikim tragedijama: kulturni i lični identitet

 • II naučni skup mladih filologa Srbije, FILUM, Univerzitet u Kragujevcu, mart 2010., izlaganje rada: Tiha revolucija: borba za ženski identitet u romanu Izuzetna stvorenja Trejsi Ševalije

 • Konferencija „Jezik, književnost, identitet“, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, april 2010., izlaganje rada: ESP za studente poslovne psihologije: izazovi i promene

 • BAS 2010, međunarodni naučni skup na University of the West, Temišva Rumunija, maj 2010, izlaganje rada: Female Characters Amidst Political and Cultural Clashes in Khaled Hosseini’s A Thousand Splendid Suns

 • FID 2010, međunarodni naučni skup, Filološki fakultet u Beogradu, novembar 2010, izlaganje rada: Utopija i distopija u romanima Margaret Atvud

 • Član redakcije i recenzent naučnog časopisa „Civitas – časopis za društvena istraživanja“ od 2016. godine.

 • Učesnik u naučnom projektu „Razvoj funkcionalne pismenosti” Katedre za engleski jezik Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, koji je podržao i finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine (br. 114-451-1279/2014-01).