Zvanje   Vanredni profesor,
Prodekan za nastavu
 
Uža naučna oblast:

Filologija - anglistika

 
e-mail: mzivkovic@useens.netAkademska karijera:  
Doktorat: 2011 Filozofski fakultet, Novi Sad Anglistika
Magistratura: 2008 Filozofski fakultet, Novi Sad Anglistika
Diploma: 2004 Filozofski fakultet, Novi Sad Engleski jezik i književnost
Reprezentativne reference:
 • Živković, M. (2017). “Society in the English Literary Dystopia”, in B.A.S./ British and American Studies, vol. XXIII, 2017. Editor: Hortensia Pârlog. Timișoara: Editura Diacritic, pp. 89-98. ISSN print 1224-3086, online 2457-7715

 • Živković, М. (2017). „Srce tame kroz prizmu vremena: dijalog prošlog i sadašnjeg doba”. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa „Jezik, književnost, vreme: književna istraživanja”. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu: str: 457-468. UDK 821.111.09-31 Conrad J. ISBN 978-86-7379-445-7; COBISS.SR-ID 233195532

 • Živković, M. (2016). „Jezik i društvo: uloga engleskog jezika u multietničkom britanskom društvu“. Naučni rad saopšten na međunarodnom naučnom skupu „Jezici i kulture u vremenu i prostoru 6“ Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Skup je održan 17. decembra 2016. godine. Str. 78. ISBN 978-86-6065-392-7

 • Živković, M., Sentov, A., Dostanić, J. (2015). „Značaj nivoa obrazovanja roditelja za razvoj prozne pismenosti kod učenika trećeg razreda srednjih škola“ (poglavlje u monografiji). Prozna i dokumentacijska pismenost učenika III razreda novosadskih srednjih škola: mapiranje problema. Savković, N. (Ur.). Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Str. 75-91. ISBN 978-86-7910-082-5; COBISS.SR-ID 299986695

 • Živković, M. (2015). „BELF (Business English as a Lingua Franca): jezik globalizovanog poslovnog sveta“. V međunarodni naučni skup „Vrednosti i identitet“ u Novom Sadu. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić: str. 726-737. ISBN 978-86-7910-083-2; COBISS.SR-ID 300350727

 • Živković, М. (2014). “The English Language and Multiethnic Britain”. Naučni rad saopšten na međunarodnom naučnom skupu “Klagenfurt Conference on Corpus-Based Applied Linguistics” (CALK14), Departman za engleske i američke studije Alpen-Adria Univerziteta u Klagenfurtu. Skup je održan od 25. do 27. septembra 2014. godine u Klagenfurtu.

 • Živković, M. (2014). „Jezik u distopiji: Vavilon-17 Samjuela Delejnija“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knjiga 62, sveska 1, glavni i odgovorni urednik dr Jovan Delić. Novi Sad: Matica srpska. Str: 185-200.  UDC 821.111(73)-31.09 Delany S. 821-311.9.09,  ISSN 0543-1220,  COBISS.SR-ID 9627138

 • Živković, M. (2014). Fenomen distopijskog jezika: na granici literarnog i realnog. Monografska publikacija. Novi Sad: Prometej. ISBN 978-86-515-0984-4,  COBISS.SR-ID 290698759

 • Živković, M. (2014). “Language and Literature Synthesis: The Phenomenon of Dystopian Language”. ELLSEE Proceedings. International Conference “English Language and Literature Studies: Embracing Edges”. Faculty of Philology, University of Belgrade: p. 661-672.   UDC 821.111.09 Orvel Dž. 811.111'37,     ISBN 978-86-6153-197-2,  COBISS.SR-ID 211167756

 • Živković, М. (2015). “Heart of Darkness: an Encounter of the Civilized and the Savage”. Naučni rad saopšten na međunarodnom naučnom skupu „25th Conference on British and American Studies“ (BASF 2015) Univerziteta u Temišvaru. Skup je održan od 21. do 23. maja 2015. godine u Temišvaru, Republika Rumunija.

 • Živković, M. (2013). „Izazovi multikulturalizma: između britanstva i englestva“. IV međunarodni naučni skup „Multikulturalnost i savremeno društvo“ u Novom Sadu. VŠ „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić“: str. 208-219.  ISBN 978-86-7910-068-9,  COBISS.SR-ID 277819399

 • Živković, M. (2013). „Jezičke specifičnosti u Vrlom novom svetu Oldusa Hakslija“. XII međunarodni naučni skup „Kvalitet – put u Evropu“, Sinergija 2013 u Bijeljini. Univerzitet Sinergija: str. 725-731. ISBN 978-99955-26-27-6,  COBISS.BH-ID 3597592

 • Živković, M. (2013). „Džozef Konrad: umetnost naracije“. XIV međunarodni naučni skup „Globalizacija i savremeno poslovanje“, Sinergija 2013 u Bijeljini. Univerzitet Sinergija: str. 441-448.  ISBN 978-99955-26-32-0,  COBISS.BH-ID 4069656

 • Živković, M. (2012). „Nadsat: sleng u distopijskom društvu Berdžesove Paklene pomorandže“. Nasleđe: časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu. God. IX, br. 22. Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu: str. 227-237. 821.111.09 Berdžes E. 811.111’276, ISSN 1820-1768, COBISS.SR-ID 115085068

 • Živković, M. (2012). „Sluškinjina priča Margaret Atvud: feministički pristup jeziku distopije“. Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu. God. III, br. 5. Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci: str. 114-124. UDK 821.111(71).09-3, ISSN: 2233-1158

 • Živković, M. (2012). „Orvelov novogovor: između literarne distopije i stvarnosti“. Civitas: časopis za društvena istraživanja. God. II, br. 3. Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad: str. 56-71. UDK 821.111.09 Orwell G. 811.111’1, ISSN 2217-4958, COBISS.SR-ID261516807

 • Živković, M. (2012): „Unutar amaterske predstave“. Avangrad. Broj 12: 11. ISSN 1821-133X,  COBISS.SR – ID 239782407

 • Živković, M. (2011): „Predvorje straha: gotski roman u engleskoj književnosti“. Severni bunker, XIII/ 17: 78-79. ISSN 1451-0863,  COBISS.SR – ID 68187650

 • Živković, M. (2011). “The Art of Communication in Business World”. 2nd International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" LEMiMA 2011. Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu, Alfa Univerzitet, Beograd: 419-427. ISBN 978-86-87333-25-3

 • Živković, M. (2010). “Some Aspects of Language in Modern Business Communication on the Internet”. 2nd International Conference "Application of New Technologies in Management" ANTiM 2010, tom 2. Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad: 840-845. ISBN 978-86-87333-18-5

 • Živković, M. (2009). “Nonverbal Communication in a Business Setting“. 1st International Conference "Application of New Technologies in Management" ANTiM 2009, tom 2, Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad: 842-849. ISBN 978-86-87333-03-1

 • Živković, M. (2009). “English Language Varieties in International Management and Business”. 1st International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" LEMiMA 2009, tom 2, Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad: 867-873. ISBN 978-86-87333-07-9

 • Živković, M. (2009): „Džejms Džojs: tvorac modernog mita“. Avangrad. Broj 1: 9-11. ISSN 1821-133X,  COBISS.SR – ID 239782407

 • Živković, M. (2009): „Džon Kits: pesnik“. Avangrad. Broj 4: 7-8. ISSN 1821-133X,  COBISS.SR – ID 239782407

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:
 • Učešće u pripremama međunarodnih naučnih konferencija.

 • Predsednik Programskog odbora IV međunarodnog naučnog skupa „Multikulturalnost i savremeno društvo“ Visoke škole „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić“ koji je održan 01.03.2013. godine u Novom Sadu.

 • Glavni i odgovorni urednik Zbornika radova IV međunarodnog naučnog skupa „Multikulturalnost i savremeno društvo“ Visoke škole „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić“ iz Novog Sada.

 • Član redakcije i recenzent naučnog časopisa „Civitas – časopis za društvena istraživanja“ od 2014. godine.

 • Prevođenje na međunarodnim naučnim konferencijama.

 • Urednik časopisa za kulturu „Avangrad“ iz Sombora.

 • Učesnik u naučnom projektu “Razvoj funkcionalne pismenosti” Katedre za engleski jezik Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, a koji podržava i finansira Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine (2014-2015).

 • Prodekan za nastavu Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić od oktobra 2013. godine.