Pravo

Master studije

Osnovna svrha studijskog programa master akademskih studija Pravo je obrazovanje i osposoblјavanje studenata za stručno, kreativno i samostalno obavlјanje svih pravničkih poslova, kako u pravosuđu, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, tako i u privrednim i svim drugim društvenim organizacijama. Svrha studijskog programa se prvenstveno ogleda u unapređenju i produblјivanju teorijskih i praktičnih znanja i kompetencija stečenih na osnovnim akademskim studijama prava, koja predstavlјaju osnovu za razvijanje kritičkog mišlјenja i primenu znanja, neophodnih kako za praktičan rad na primeni prava, tako i za naučna istraživanja i teorijska razmatranja u oblasti pravne nauke, kao i za kreiranje pravih normi i pravnih akata. Master studije Fakulteta za pravne I poslovne studije dr Lazar vrkatić imaju za cilj osposoblјavanje studenata, kako za praćenje razvoja zakonodavstva i stručnu analizu i evaluaciju pozitivnih zakonskih rešenja i pravne prakse, tako i za praćenje i unapređivanje dostignuća pravne nauke i struke i primenu rezultata naučnih istraživanja u zakonodavnoj i pravnoj praksi.

Svrha Studijskog programa MAS Pravo .pdf


Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • samostalno obavlјanje pravničkih poslova u pravosuđu, organima državne uprave i lokalne samouprave, javnim službama, privrednim društvima, društvenim organizacijama i dr;
 • pružanje analitičkih odgovora u pogledu primene pravnih propisa, kao i u pogledu izmena u oblasti pravne regulative, uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • uočavanje, sagledavanje i istraživanje društvenih i pravnih pojava i problema i pružanje kreativnih predloga za njihovo rešavanje, uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • kritička analiza i evaluacija zakonskih rešenja, pravne prakse i funkcionisanja pravnih institucija;
 • sagledavanje praktičnog aspekta, značaja i implikacija teorijskih stavova o pojedinim pravnim institutima;
 • praćenje razvoja zakonodavstva i pravne nauke i zalaganje za primenu rezultata naučnih istraživanja u zakonodavnoj i pravnoj praksi;
 • sticanje relevantnih teorijskih znanja, s posebnim akcentom na primenu u praksi, kao i na aktuelne teme i savremene naučne pristupe;
 • osposoblјavanje za kontinuirano praćenje savremenih rešenja i tokova u nauci, sa akcentom na upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • Ocenjivanje studenata master studija se sprovodi u skladu sa principima kontinuirane evaluacije a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

  Zvanje

  Nakon ostvarenih 300 ESP bodova, po završetku master akademskih studija,
  stiče se akademski naziv MASTER PRAVNIK.

  Kompetencije diplomiranih studenata MAS Pravo .pdf

  Struktura

  Master akademske studije traju jednu godinu (dva semestra). Ukupan broj časova aktivne nastave iskazane u vidu predavanja, vežbi, praktičnog rada I istraživačkog rada, odgovara broju od 60 ESPB.

  Program je struktuiran tako da studentima pruži teorijska znanja i veštine iz oblasti javne uprave i lјudskih prava, što doprinosi njihovom akademskom usavršavanju u navedenim oblastima, kao i mogućnostima za dalјe stručno i akademsko usavršavanje na doktorskim akademskim studijama.

  Sastavni deo master akademskih studija je završni - master rad, koji je obavezan i nosi 12 ESPB. Završni rad na master akademskim studijama je samostalni i originalni pisani rad studenta koji sadrži produblјenu obradu nekog pitanja u okviru studijskog programa master akademskih studija.

  Master studije

  • Metodologija prava
  • Pravne vrednosti
  • Izborni blok I
   Izborni sistemi
   Međunarodni odnosi
   Ljudska prava i njihova zaštita
  • Političke i pravne teorije
  • Izborni blok II
   Manjinska prava i slobode
   Pravo lokalne samouprave
  • Izborni blok III
   Teorija javne administracije
   Bioetika i pravo
  • Stručna praksa
  • Master rad

  KNJIGA PREDMETA

  Predmeti u školskoj 2019-20. godini .pdf


  Knjiga predmeta za školsku 2020-21. godinu, priložena u procesu reakreditacije .pdf


  Upis

  Uslovi za upis na master akademske studije su završene osnovne akademske studije prava obima 240 ESPB.

  Dokumenta

  Kandidati za upis na podnose sledeću dokumentaciju:

  • overenu foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija
  • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija)
  • 2 fotografije pasoškog formata
  • uplata od 7.000,oo dinara za troškove upisa na tekući račun Fakulteta broj 160-930468-41, u polju uplatnice „poziv na broj“ unosi se JMBG kandidata za upis

  Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
  Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG.

  Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova:

  • u Novom Sadu:
   Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)

  Školarina

  Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

  • školarina za školsku 2024/25. godinu iznosi 1.900 € u dinarskoj protivvrednosti
  • školarina se plaća u više rata ili u celosti - uz popust od 5%
  • studenti Fakulteta su osigurani

  * U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati:

  • prijava ispita
  • izdavanje uverenja o položenim ispitima
  • izdavanje overenog plana i programa
  • udžbenici za master studije
  • odbrana master rada
  • izdavanje diplome

  Karijere

  Imajuči u vidu potrebe tržišta rada za kvalitetnim visokoobrazovanim stručnjacima koji je uspešno obavljati rukovodeće poslove u organima javne uprave, administracije, privredi, pravosuđu i drugim pravnim oblastima, smatramo da su master akademske studije prava dobar izbor i da predstavljaju odgvorno ulaganje u profesionalni razvoj i afirmaciju.

  Ponosni smo na činjenicu da značajan broj studenata koji su završili master studije prava našeg fakulteta, danas jesu uspešni pravnici: direktori, šefovi u pravnim službama, pravnici u državnim organima, organima lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, sudije, sudijski pomoćnici, advokati, javni beležnici, javni izvršitelji, matičari, itd.

  Nakon završenih master akademskih studija, studenti mogu nastaviti školovanje na specijalističkim akademskim studijama (ili) doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu.

  Česta pitanja

  Buduće kolege i budući studenti,
  Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

  Više na stranici ČESTA PITANJA.

  Sve informacije o upisu na studijski program Pravo i priznanju ispita sa drugih fakulteta možete dobiti putem mejla ili kontakt telefona 062/592008

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884

Niš: +381(18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542