Događaji

Ispričaj mi svoju digitalnu priču

Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, uspešno je održan još jedan seminar
pod nazivom „Ispričaj mi svoju digitalnu priču“, u organizaciji Udruženja nastavnika engleskog
jezika ELTA.

Ovaj stručni skup je namenjen nastavnicima engleskog jezika ali i nastavnicima drugih stranih
jezika i drugih opšteobrazovnih predmeta. Osim iskusnih predavača iz naše zemlje, imali smo priliku
da čujemo i strane predavače, baš kao i na prethodnim seminarima.

Ovog puta dvadesetak studenata sa Katedre za engleski jezik našeg fauklteta imalo je priliku da
učestvuje na seminaru.


Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542