Pravo

O programu

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić obeležio je 2016. godine deceniju uspešnog rada. Istovremeno, imali smo priliku da pozdravimo i novu generaciju studenata koja je uspešno završila studije prava. Ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da su se tokom prve decenije postojanja i rada, studenti studijskog programa Pravo uspešno afirmisali u širokoj lepezi pravničkih profesija. U najvećem broju slučajeva, studenti su se, kao diplomirani pravnici sa ostvarenih 240 ESP bodova, zapošljavali u različitim pravničkim zanimanjima u pravosuđu, državnim organima, pokrajinskim organima, organima lokalne samouprave i privredi. U tom izboru primetno je dominantna pravosudna referada, a najčešće advokatura i sudovi, budući da studijski program Pravo na našem fakultetu ispunjava sve neophodne uslove koji su potrebni da bi se diplomirani pravnici našeg fakulteta bavili advokaturom ili pak radili u pravosudnim institucijama.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je prvi privatni akreditovani Fakultet u Srbiji. Studijski program Pravo je akreditovan 2009. godine i nakon isteka prvog ciklusa uspešno i reakreditovan 2013. godine, čime je potvrđen kvalitet.

Sve ovo nas obavezuje da nastavimo u skladu sa našom misijom, koju je utemeljio sam osnivač, profesor dr Lazar Vrkatić, a to je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u savremene društvene i privredne tokove. Tokom prethodnog perioda, Katedra za pravo je svojim kvalitetnim radom uspela da izgradi zavidnu reputaciju među pravnim fakultetima u Srbiji. Nakon uspešne decenije, želja nam je da rezultate našeg rada i u budućnosti vidimo kroz uspehe mladih ljudi, koji će posle završenih studija imati šansu da stečeno znanje koriste na najbolji mogući način i da sa ponosom mogu reći da su deo naše akademske porodice. Više od 50% naših studenata se upisuje na osnovu preporuke. Poverenje su ukazali i studenti čiji su roditelji ugledni pravnici u Srbiji. Ponosni smo na činjenicu da naši studenti ostvaruju veoma uspešne rezultate na takmičenjima iz različitih oblasti prava, koja se organizuju u našoj zemlji. Kvalitet i kredibilitet pravne katedre danas se ogleda i kroz saradnju sa brojnim državnim i strukovnim institucijama koje su našu katedru koju čine, kako predavači tako i sami studenti, prepoznale kao kvalitetnog i respektabilnog partnera.


Zašto upisati studijski program pravo?

 • Akreditovan studijski program
 • Priznata diploma u zemlji i inostranstvu
 • Mogućnost zaposlenja u širokoj lepezi pravničkih poziva
 • Sticanje praktičnih znanja kroz stručnu praksu u velikom broju institucija
 • Kompetentan i odgovoran nastavni kadar

Saradnja

Fakultet i studijski program Pravo, prepoznajući značaj praktičnog usavršavanja studenata još tokom studija, zaključili su veoma značajan broj sporazuma o saradnji sa pravosudnim institucijama i organizacijama:

 • Advokatska komora Vojvodine
 • Advokatska komora grada Niša
 • Osnovni sud u Novom Sadu
 • Osnovni sud u Nišu
 • Viši sud u Novom Sadu
 • Viši sud u Nišu
 • Osnovno javno tužilaštvo u Nišu
 • Više javno tužilaštvo u Novom Sadu
 • Prekršajni sud u Nišu
 • Privredni sud u Nišu
 • Upravni sud u Beogradu

Takođe, sklopljena je i saradnja sa Pokrajinskim ombudsmanom, Zaštitnikom prava građana grada Niša, Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada, Fondom „Evropski poslovi“ APV-a i kompanijom „Paragraf“. Kroz saradnju sa ovim institucijama, studentima je omogućeno obavljanje stručne prakse, u okviru koje imaju mogućnost da steknu značajna iskustva, praktična znanja i veštine. Sporazumi sa najznačajnijim pravosudnim institucijama, pokrajinskim organima i organima lokalne samouprave, dokaz su poverenja u kompatibilnost nastavnog plana i programa osnovnih i master studija prava koji se realizuju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, kao i kompetentnosti u obrazovanju kvalitetnih i savremenih pravnika, osposobljenih za pravnički poziv u kompletnoj pravnoj referadi.

Sve ove činjenice potvrđuju kvalitet studijskog programa Pravo i predstavljaju motivaciju za dalje unapređenje i nadogradnju.

Među institucijama sa kojima sarađujemo su i:

 • Studentski centar Novi Sad
 • Partneri za demokratske promene
 • Univerexport d.o.o. Novi Sad
 • Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Trstu
 • Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka
 • Pravni fakultet iz Velikog Trnova, Bugarska
 • Pravni fakultet, Univerzitet u Segedinu
 • Pravni fakultet “Ištvan Sečenji” Đer, Mađarska

Karijere

Mnogi advokati u Novom Sadu, upisanii u imenik Advokatske komore Vojvodine, završili su Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić kao diplomirani pravnici, a nekoliko desetina njih trenutno su advokatski pripravnici sa legitimacijama Advokatske komore Vojvodine, Advokatske komore Niša i ostalih regionalnih advokatskih komora u Srbiji. Studenti kojima je želja da rade u pravosuđu a nije im prvi izbor advokatura, uglavnom se odluče za stažiranje u osnovnim, višim, prekršajnim ili privrednim sudovima, javnim tužilaštvima, a sve u cilju ispunjavanja uslova za prijavu i polaganje pravosudnog ispita i na taj način zaokruživanja i krunisanja pravničkog poziva. Određeni broj naših studenata nakon studija svoju profesionalnu karijeru gradi u organima državne uprave, lokalne samouprave i teritorijane autonomije. Nakon završenih osnovnih studija prava, naši studenti uspešno upisuju kako master, tako i doktorske studije renomiranih fakulteta u zemlji i inostranstvu.

AlumniStranica Alumni studijskog programa Pravo

Nastavno osoblje

Prof. dr Katarina Ivančević, redovni profesor
Prof. dr Tamaš Korhec, redovni profesor
Prof. dr Boris Kršev, redovni profesor
Prof. dr Duško Radosavljević, redovni profesor
Prof. dr Dušanka Đurđev, redovni profesor
Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor
Prof. dr Mirko Kulić, redovni profesor
Prof. dr Savo Marković, gostujući profesor
Prof. dr Mile Matijević, gostujući profesor
Prof. dr Sanja Đurđić, vanredni profesor
Prof. dr Duška Franeta, vanredni profesor
Prof. dr Božidar Jeličić, vanredni profesor
Prof. dr Petar Teofilović, vanredni profesor
Prof. dr Jelena Šogorov-Vučković, vanredni profesor
Doc. dr Radivoje Jovović, docent
Doc. dr Tatjana Skakavac, docent
Doc. dr Tamara Gajinov, docent
Doc. dr Jelena Arsić, docent
Doc. dr Melanija Jančić, docent
Doc. dr Tanja Kaurin, docent
Doc. dr Marija Mijatović, docent
dr Daniel Živković, nastavnik stranog jezika
mr Jovana Fajgelj, nastavnik stranog jezika
Aleksandra Erić-Bukarica, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika
dr Katinka Beretka, asistent
mr Predrag Alargić, asistent
Marija Dabić, asistent
Zoran Vavan, asistent
Darko Tadić, predavač praktičar
Veljko Milić, saradnik praktičar
Ljiljana Dragutinović, saradnik praktičar
Ivana Karapandžić, saradnik praktičar
Nikola Lakobrija, saradnik
Vesna Paunović, saradnik

U realizaciji praktične nastave u okviru Pravne klinike na našem fakultetu angažovani su:

Ivana Karapandžić, Viši sudijski saradnik i portparol Višeg suda u Novom Sadu
Ivana MilovanovićIvana Milovanović iz Niša, sudija Osnovnog suda u Nišu
Ljiljana Marjanović iz Niša, sudija Osnovnog suda u Nišu
Puna lista

Kalendar rada

Posetite stranicu sa Kalendarom rada za školsku 2018-19, godinu

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA

Sve informacije o upisu na studijski program Pravo i priznanju ispita sa drugih fakulteta možete dobiti putem mejla ili kontakt telefona 062/592008

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:00 do 17:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542