Aktivnosti

Izdavaštvo

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić započeo je izdavačku delatnost neposredno nakon osnivanja, 2006. godine. Od 2006. godine do danas Fakultet je objavio preko 150 knjiga. Time je omogućeno da gotovo svi predmeti budu pokriveni sopstvenim udžbenicima, monografijama i pomoćnim nastavnim sredstvima.

U okvru Fakulteta ustanovlјena je izdavačka delatnost. Izdavačka delatnost bliže je regulisana Pravilnikom o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti.Ovim pravilnikom uređuje se predmet i organizacija izdavačke delatnosti, kao i postupak izdavanja udžbenika i drugih naučnih publikacija.

Osnovni cilj izdavačke delatnosti Fakulteta jeste izdavanje kvalitetnih udžbenika. Kvalitet udžbenika podrazumeva primenu visokih kriterijuma za objavljivanje, pri čemu posebnu pažnju pridajemo primeni najmanje dve recenzije uz primenu naučnoistraživačkih rezulata i stručnih iskustava autora. Autori udžbenika su profesori sa naših studijskih programa, pri čemu to nije jedini kriterijum za objavu udžbenika. Vodimo računa da se najnoviji rezultati naučnoistraživačkog rada autora sublimiraju u udžbenike kako bi oni pružili znanja mladim generacijama za aktivno uključivanje u privredne i društvene tokove. Takođe, naši udžbenici omogućavaju i dopunu i osavremenjavanje znanja pojedincima sa završenim visokoškolskim studijama.

Pored udžbenika Fakultet izdaje i pomoćna nastavna sredstva u koje spadaju: priručnici, praktikumi za vežbe, zbirke zadataka, zbirke odabranih tekstova, hrestomatije, rečnici i druge publikacije, kao i izdanja u elektronskoj formi koja doprinose boljem usvajanju dela sadržaja nastavnog gradiva i ostvarivanju postavljenih zadataka.

Fakultet izdaje i dela monografskog karaktera čiji sadržaj obuhvataju njegovi studijski programi, odnosno ona koja po mišljenju Odbora za izdavačku delatnost doprinose afirmaciji Fakulteta.

Fakultet izdaje tematski zbornik radova. U zborniku radova objavljuju se naučni radovi koji su izlagani na međunarodnim naučnim skupovima koje organizuje fakultet.

Jedan od rezultata izdavačke delatnosti jeste časopis za društvena istraživanja „CIVITAS“, koji od 2011. godine izlazi redovno dva puta godišnje, a dostupan je i na sajtu Fakulteta u elektronskoj formi (internet adresa: civitas ). Naučni časopis „CIVITAS“ od 2015. godine kategorisan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao naučni časopis kategorije M53.

Od decembra meseca 2012. godine Fakultet publikuje i „Studentski glas“, časopis koga uređuje studentski parlament.

Kontakt osoba
Prof. dr Vladimir Njegomir
Email:
Telefon: 021/ 472 7884

Predstavljamo


CIVITAS,

godina 7, br. 2

Poštovani čitaoci, kolege i autori,

Pred vama je drugi broj časopisa CIVITAS za 2017. godinu. Časopis u kontinuitetu, sedmu godinu za redom, objavljuje radove koji se baverazličitim, aktuelnim pitanjima i problemima iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, flologije i ekonomije, kao i interdisciplinarnim istraživanjima navedenih naučnih disciplina.


Časopis CIVITAS kategorizovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao nacionalni časopis kategorije M53. U protekloj godini ostvarili smo indeksacije u Srpskom citatnom indeksu, Directory of Research Journals Indexing i International Scientifc Indexing (ISI) a registrovani smo u ICI World of Journals – Index Copernicus. Posebno smo ponosni na novi sajt časopisa CIVITAS u okviru koga se nalaze sva prethodna izdanja časopisa. Sajt je dvojezičan. Sve informacije o časopis u, uputstva za autore i recenzente i sastav redakcije i imena recenzenata mogu se naći na sajtu na srpskom i engleskom jeziku. Prijava radova obavlja se preko sajta časopisa, na ovom linku: Prijava rada.

Radovi prihvaćeni za objavljivanje, odnosno radovi koji su prošli postupak recenzije, obuhvataju različita pitanja iz domena društvenih nauka. U fokusu ovog broja su radovi koji analiziraju problematiku validacije skraćenih skala Adlerovskog kompleksa inferiornosti i superiornosti, krivičnoprocesne regulacije, poslovođenja privrednim društvima, prekršaja protiv javnog reda i mira, uloge i značaja dokazne radnje u istrazi krivičnog dela terorizma i nove terorističke pretnje. U ovom broju objavljujemo i ispravku rada objavljenog u broju 2 2016. godine pod naslovom „Kulturološki elementi u prevodu: suočavanje sa drugima“ autora Predraga Novakova. I ovim putem se izvinjavamo autoru zbog nenamerne greške preštampavanja rada objavljenog na međunarodnom naučnom skupu „Multikulturalnost i savremeno društvo“ a u želji da se isti učini dostupnim široj naučnoj zajednici.

Ponosni smo na ostvarenje cilja da više od polovine recenzenata bude izvan Fakulteta izdavača, prvenstveno iz regiona ali i Slovačke, Italije, Austrije i Ujedinjenog kraljevstva. Radovi su i u ovom broju međunarodnog karaktera. Zahvaljujemo se svim dosadašnjim autorima na pristiglim radovima. Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz oblasti koje CIVITAS objavljuje.

Do sledećeg broja,

U Novom Sadu, 7. decembra 2017.

Prof. dr Vladimir NjegomirPREDAVANJA IZ
PRAKTIČKE FILOZOFIJE


autor: Lazar Vrkatić
monografska publikacija, 2009, Novi Sad

Predavanja sabrana u ovoj knjizi predstavljaju izbor iz ciklusa predavanja koji je profesor dr Lazar Vrkatić održao na filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2001. godine. Predavanja su sačuvana u tonskom zapisu, a sâm autor je nameravao da ih objavi uz odgovarajuću preradu i dopunu.

Pri pripremi sačuvanih materijala za objavljivanje izvršene su izvesne promene kako bi ona bila prikladnija pisanoj formi. Naslovi i podnaslovi su dodani radi veće preglednosti teksta i u tom smislu bi ih trebalo i posmatrati. Oni su šire formulisani kako se ne bi izgubila iz vida celovitost predavanja, ideja koja ih spaja i temeljna namera da se u osnovnim crtama prikaže smisao praktičke filozofije i moderno praktičko područje. Pre svega, knjizi i pojedinačnim predavanjima su dati naslovi i podnaslovi (izuzev predavanja pod naslovom Istorijski prikaz razvoja moderne ekonomske sfere koje je sâm autor naslovio i započeo njegovu pripremu za objavljivanje). Predavanja su tokom pripreme raspoređena prema drugačijem redosledu od originalnog pošto je nekoliko predavanja nedostajalo. Dva predavanja iz dela koji se odnosi na istorijski uvod u temu nisu sačuvana, tako da je istorijski prikaz razvoja moderne ekonomske sfere premešten na kraj, a knjiga započinje predavanjem pod naslovom Ideja praktičke filozofije koje bliže obrazlaže stanovište autora…Sva izdanja

  • Naziv: Autor: Godina:
  • Naslov: Engleska renesansna komedija
    Autor: Slobodan D. Jovanović
    2018.
  • Naslov: The Basics of English Language Teaching
    Autor: Vesna Pilipovic
    2018.
  • Naslov:Prekršajno pravo
    Autor:Milo Bošković, Tatjana Skakavac
    2017.
  • Naslov: Psihologija i obrazovanje – Osnove pedagoške psihologije
    Autor: Đorđe M. Đurić
    2017.
  • Naslov:Savremeni izazovi međunarodne bezbednosti
    Autor:Slobodan I. Marković
    2017.
  • Naslov: Laž i merenje – Metode adaptivne stimulacije
    Autor: Dragan Mijović
    2017.
  • Naslov: Razvoj profesionalne karijere
    Autor: Dobrila Vujić
    2017.
  • Naslov: Civitas No 13.
    Autor: Časopis za društvena istraživanja
    2017.
  • Naslov: Kriminalistika
    Autor: Mićo Bošković, Zdravko Skakavac
    2016.
  • Naslov: Kriminalistika – Taktika-Tehnika
    Autor: Mićo Bošković, Zdravko Skakavac
    2016.
  • Naslov: Handbook of Contemporary English 3
    Autor: Tatjana Glušac, Sandra Radinović
    2016.
  • Naslov: Osnovi statistike za psihologe
    Autor: Veljko Đurić
    2016.
  • Naslov: Pravna informatika
    Autor: Tanja Kaurin, Predrag Alargić
    2016.
  • Naslov: Pravna informatika – priručnik
    Autor: Tanja Kaurin, Predrag Alargić
    2016.
  • Naslov: Osnovi terorizma
    Autor: Ljubo Pejanović
    2016.
  • Naslov: Mafija- tradicionalni i savremeni fenomen
    Autor: Zdravko Skakavac
    2016.
  • Naslov: Međuetnički odnosi mladih u Vojvodini
    Autor: Aleksandar Vasić, Mirjana Franceško, Marija Manasijević, Dušana Šarčević
    2016.
  • Naslov: Privatna bezbednost
    Autor: Milan Daničić, Vojin Pilipović
    2015.
  • Naslov: Osnovi statistike za psihologe
    Autor: Veljko Đurić
    2015.
  • Naslov: Tehnički sistemi i sredstva zaštite
    Autor: Rade S. Đurković
    2015.
  • Naslov: Detektivska delatonst – monografija
    Autor: Dragomir Jovičić, Vojin Pilipović
    2015.
  • Naslov: Socijalna psihologija organizacije – Kako voditi
    organizaciono ponašanje
    Autor: Mirjana Franceško
    2015.
  • Naslov: Privredna kriminalistika
    Autor: Dragomir Jovičić, Zdravko Skakavac
    2015.
  • Naslov: Recidivizam maloletnih učinilaca krivičnih dela
    Autor: Tatjana Skakavac
    2015.
  • Naslov: Civitas No 9
    Autor: Časopis za društvena istraživanja
    2015.
  • Naslov: Civitas No 8
    Autor: Časopis za društvena istraživanja
    2015.
  • Naslov: Studentski glas No 4
    Autor: Časopis studenata FPPS
    2015.
  • Naslov: Krivično pravo
    Autor: Milo Bošković
    2014.
  • Naslov: Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – Stanje
    i perspektive
    Autor: Mirjana Franceško, urednik
    2014.
  • Naslov: Psihologija ličnosti – Izbor teorija
    Autor: Vesna Gojković
    2014.
  • Naslov: Istorija ekonomskih i pravnih odnosa
    Autor: Boris Kršev
    2014.
  • Naslov: Bezbednost – tradicionalna i kritička shvatanja
    Autor: Slobodan I. Marković
    2014.
  • Naslov: Osnovi bezbednosti
    Autor: Ljubo Pejanović
    2014.
  • Naslov: Opšti i bezbednosni menadžment
    Autor: Momčilo Talijan, Miroslav M Talijan, Svetlana Ristović
    2014.
  • Naslov: Studentski glas No 3
    Autor: Časopis studenata FPPS
    2014.
  • Naslov: Civitas No 7
    Autor: Časopis za društvena istraživanja
    2014.
  • Naslov: Civitas No 6
    Autor: Časopis za društvena istraživanja
    2014.
  • Naslov: Organizovani kriminalitet – Karakteristike i pojavni oblici
    Autor: Milo Bošković, Zdravko Skakavac
    2013.
  • Naslov: Sistem zaštite lica i objekata
    Autor: Milan Daničić, Vojin Pilipović
    2013.
  • Naslov: Pojedinac u društvenom okruženju:
    Uvod u socijalnu psihologiju
    Autor: Đorđe Đurić, Mirjana Franceško, Aleksandra Kostić
    2013.
  • Naslov: Psihologija i obrazovanje: Osnove pedagoške psihologije
    Autor: Đorđe Đurić
    2013.
  • Naslov: Upoznavanje i praćenje razvoja učenika
    Autor: Đorđe Đurić
    2013.
  • Naslov: Socijalna psihologija organizacije
    Autor: Mirjana Franceško
    2013.
  • Naslov: English Morphology
    Autor: Jovanović, Vladimir Z.
    2013.
  • Naslov: Pravna informatika
    Autor: Tanja Kaurin, Dragan Anucojić
    2013.
  • Naslov: Istorija ekonomskih i pravnih odnosa
    Autor: Boris Kršev
    2013.
  • Naslov: Kroz istoriju države i prava srpskog naroda
    Autor: Boris Kršev
    2013.
  • Naslov: Korporativna i korporacijska bezbednost
    Autor: Slobodan Marković I.
    2013.
  • Naslov: Osnovi bezbednosti – skripta
    Autor: Ljubo Pejanović
    2013.
  • Naslov: Osnova ekonomije za neekonomiste
    Autor: Milica Radović
    2013.
  • Naslov: Psihologija i ontogeneza: Teorije i istraživanja
    Autor: Aleksandar Vasić, Dušana Šarčević
    2013.
  • Naslov: Bankarstvo – skripta
    Autor: Aleksandar Vasiljević
    2013.
  • Naslov: Multikulturalnost i savremeno društvo
    Autor: Zbornik radova I, II, III deo
    2013.
  • Naslov: Studentski glas No 2
    Autor: Časopis studenata FPPS
    2013.
  • Naslov: Civitas No 5
    Autor: Časopis za društvena istraživanja
    2013.
  • Naslov: Kriminalistika: Metodika – Operativa
    Autor: Mićo Bošković, Zdravko Skakavac
    2012.
  • Naslov: Krivično procesno pravo
    Autor: Milo Bošković, Matijević Mile
    2012.
  • Naslov: Detektivska delatnost
    Autor: Dragomir Jovičić, Vojin Pilipović
    2012.
  • Naslov: Upravno pravo
    Autor: Tamás Korhecz
    2012.
  • Naslov: Zaštita životne sredine u politici održivog razvoja
    Autor: Slobodan Marković, Ljubo Pejanović
    2012.
  • Naslov: Privredno ugovorno pravo
    Autor: Miroslav Milosavljević
    2012.
  • Naslov: Psihičko zdravlje i blagostanje:
    Novi okvir za mentalno zdravlje
    Autor: Vesna Petrović
    2012.
  • Naslov: Osnovi države i prava
    Autor: Duško Radosavljević, Sanja Đurđić
    2012.
  • Naslov: Osnovi javne uprave
    Autor: Duško Radosavljević
    2012.
  • Naslov: Praktikum iz gramatike engleskog jezika II:
    Engleski jezik 3 i 4
    Autor: Ana Sentov
    2012.
  • Naslov: Bankarski menadzment
    Autor: Vasiljević Aleksandar
    2012.
  • Naslov: Psihologija rada: Čovek i rad u savremenom
    poslovnom okruženju
    Autor: Dobrila Vujić
    2012.
  • Naslov: Studentski glas No 1
    Autor: Časopis studenata FPPS
    2012.
  • Naslov: Civitas No 4
    Autor: Časopis za društvena istraživanja
    2012.
  • Naslov: Civitas No 3
    Autor: Časopis za društvena istraživanja
    2012.
  • Naslov: Bezbednost informacionih sistema
    Autor: Dragan Anucojić, Tatjana Kaurin
    2011.
  • Naslov: Priručnik „MS Office 2010“
    Autor: Dragan Anucojić, Tatjana Milošević
    2011.
  • Naslov: Zaštita informacionih sistema i podataka
    Autor: Dragan Anucojić, Tatjana Kaurin
    2011.
  • Naslov: Kriminalistika – taktika – tehnika
    Autor: Mićo Bošković, Zdravko Skakavac
    2011.
  • Naslov: Menadžment u agrobiznisu
    Autor: Milorad Drobac
    2011.
  • Naslov: Scientific, Professional and Official Translation – The Theory
    Autor: Jasmina Đorđević
    2011.
  • Naslov: Scientific, Professional and Official Translation – The Written
    Autor: Jasmina Đorđević
    2011.
  • Naslov: Psihologija i obrazovanje
    Autor: Đorđe Đurić
    2011.
  • Naslov: Upoznavanje i praćenje razvoja učenika
    Autor: Đorđe Đurić
    2011.
  • Naslov: Savremena tehnička sredstva u bezbednosnim sistemima
    Autor: Rade Đurković
    2011.
  • Naslov: Vanredne situacije – pretnje i zaštita
    Autor: Rade Đurković, Ljubo Pejanović
    2011.
  • Naslov: Istorija ekonomskih i pravnih odnosa
    Autor: Boris Kršev
    2011.
  • Naslov: Javna bezbednost – poslovi i način rada,
    organizacija i rukovođenje
    Autor: Slobodan Miletić, Momčilo Talijan
    2011.
  • Naslov: Poslovno pravo
    Autor: Miroslav Milosavljević
    2011.
  • Naslov: Pravo privrednih društava
    Autor: Miroslav Milosavljević
    2011.
  • Naslov: Bezbednost u vanrednim situacijama – pretnje i zaštita
    Autor: Ljubo Pejanović, Rade Đurković
    2011.
  • Naslov: Izazovi mentalnog zdravlja
    Autor: Vesna Petrović
    2011.
  • Naslov: Sistem zaštite lica i objekata
    Autor: Vojin Pilipović, Milan Daničić
    2011.
  • Naslov: Savremeni politički i pravni sistemi
    Autor: Duško Radosavljević
    2011.
  • Naslov: Evropska unija – razvoj, institucije i proširenje
    Autor: Duško Radosavljević, Nikolina Matijević
    2011.
  • Naslov: Essentials of consecutive and
    simultaneous interpreting
    Autor: Mirjana Radosavljević
    2011.
  • Naslov: Praktikum iz gramatike engleskog jezika:
    Engleski jezik 1 i 2
    Autor: Ana Sentov
    2011.
  • Naslov: Upravljanje ljudskim resursima – izvor
    poslovne uspešnosti
    Autor: Dobrila Vujić
    2011.
  • Naslov: Civitas No 2
    Autor: Časopis za društvena istraživanja
    2011.
  • Naslov: Civitas No 1
    Autor: Časopis za društvena istraživanja
    2011.
  • Naslov: Međunarodni ekonomski odnosi
    Autor: Miroslav Antevski
    2010.
  • Naslov: Aplikativni softver
    Autor: Dragan Anucojić, Tatjana Milošević
    2010.
  • Naslov: Osnovi komunikologije
    Autor: Željka Bojanić
    2010.
  • Naslov: Osnove komunikologije – Veštine poslovnog komuniciranja
    Autor: Željka Bojanić
    2010.
  • Naslov: Krivično pravo
    Autor: Milo Bošković
    2010.
  • Naslov: Osnovi krivčnog procesnog prava
    Autor: Mićo Bošković
    2010.
  • Naslov: Osnovi detektivske delatnosti
    Autor: Mićo Bošković
    2010.
  • Naslov: Osnovi kriminalistike
    Autor: Mićo Bošković, Zdravko Skakavac
    2010.
  • Naslov: Pojedinac u društvenom okruženju:
    Uvod u socijalnu psihologiju
    Autor: Đorđe Đurić, Mirjana Franceško, Aleksandra Kostić
    2010.
  • Naslov: Uvod u psihologiju
    Autor: Stanislav Fajgelj
    2010.
  • Naslov: Psihologija ličnosti: izbor teorija
    Autor: Vesna Gojković
    2010.
  • Naslov: Menadžment događaja
    Autor: Miodrag Koprivica
    2010.
  • Naslov: Kroz istoriju države i prava, izmenjenoi dopunjeno izdanje
    Autor: Boris Kršev
    2010.
  • Naslov: Nacionalna pravna istorija Kršev Boris
    Autor: Boris Kršev
    2010.
  • Naslov: Osnovi korporativne industrijske bezbednosti
    Autor: Slobodan Marković
    2010.
  • Naslov: Pravo privrednih društava
    Autor: Miroslav Milosavljević
    2010.
  • Naslov: Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama
    Autor: Ljubo Pejanović, Rade Đurković
    2010.
  • Naslov: Basics of english
    Autor: Vesna Pilipović
    2010.
  • Naslov: Osnovi javne uprave, II izmenjeno izdanje
    Autor: Duško Radosavljević
    2010.
  • Naslov: English for Economic Purposes
    Autor: Mirjana Radosavljević
    2010.
  • Naslov: Korporativno upravljanje – iskustva korporacija u Vojvodini
    Autor: Milica Radović
    2010.
  • Naslov: Osnovi civilne bezbednosti
    Autor: Andreja Savić, Ljubomir Stajić
    2010.
  • Naslov: Rukovođenje unutrašnjim poslovima
    Autor: Momčilo Talijan
    2010.
  • Naslov: Projektni menadžmet
    Autor: Aleksandar Vasiljević
    2010.
  • Naslov: Morphology
    Autor: Đorđe Vidanović
    2010.
  • Naslov: Psihologija rada – čovek i rad u savremenom
    poslovnom okruženju
    Autor: Dobrila Vujić
    2010.
  • Naslov: Preduzetnički menadžment usluga
    Autor: Vidoje Vujić
    2010.
  • Naslov: Društveni izazovi evropskih integracija – Srbija i
    uporedna iskustva
    Autor: Zbornik radova
    2010.
  • Naslov: Aplikativni softver u menadžmentu
    Autor: Dragan Anucojić, Ksenija Manojlović
    2009.
  • Naslov: Internet i elektronsko poslovanje
    Autor: Dragan Anucojić
    2009.
  • Naslov: Organizovani kriminalitet – karakteristike i pojavni oblici
    Autor: Milo Bošković, Zdravko Skakavac
    2009.
  • Naslov: Strategijski menadžment
    Autor: Milorad Drobac
    2009.
  • Naslov: Tehnička sredstva u bezbednosnim sistemima
    Autor: Rade Đurković
    2009.
  • Naslov: Psihologija kriminalnog ponašanja
    Autor: Vesna Gojković
    2009.
  • Naslov: Logistika savremenog biznisa
    Autor: Slobodan Marković, Ratko Zelenika
    2009.
  • Naslov: Menadžment u spoljnoj trgovini
    Autor: Svetlana Mihić
    2009.
  • Naslov: Privredno ugovorno pravo
    Autor: Miroslav Milosavljević
    2009.
  • Naslov: Pravosudni sistemi (organizacija)
    Autor: Radoslav Momčilović, Vesna Grdić-Prstojević
    2009.
  • Naslov: Izazovi mentalnog zdravlja
    Autor: Vesna Petrović
    2009.
  • Naslov: Procena potreba za psihološkim konsaltingom u Srbiji
    Autor: Vesna Petrović, Biljana Bedričić
    2009.
  • Naslov: Evropska unija – razvoj, institucije i proširenje
    Autor: Duško Radosavljević, Nikolina Matijević
    2009.
  • Naslov: Finansijska tržišta: institucije i instrumenti
    Autor: Milica Radović
    2009.
  • Naslov: Morphology with elements of lexicology
    Autor: Đorđe Vidanović
    2009.
  • Naslov: Izabrana dela
    Autor: Lazar Vrkatić
    2009.
  • Naslov: Upravljanje ljudskim resursima – izvor poslovne uspešnosti
    Autor: Dobrila Vujić
    2009.
  • Naslov: Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima
    društveno-ekonomske krize
    Autor: Zbornik radova
    2009.
  • Naslov: Internet i elektornsko poslovanje
    Autor: Dragan Anucojić
    2008.
  • Naslov: Zaštita informacionih sistema i podataka
    Autor: Dragan Anucojić
    2008.
  • Naslov: Osnovi detektivske delatnosti
    Autor: Mićo Bošković
    2008.
  • Naslov: Osnovi kriminalistike
    Autor: Mićo Bošković
    2008.
  • Naslov: Menadžment u agrobiznisu
    Autor: Miodrag Drobac
    2008.
  • Naslov: Psihologija obrazovanja
    Autor: Đorđe Đurić
    2008.
  • Naslov: Menadžment događaja
    Autor: Miodrag Koprivica
    2008.
  • Naslov: Istorija države i prava
    Autor: Boris Kršev
    2008.
  • Naslov: Istorija države i prava Srpskog naroda
    Autor: Boris Kršev
    2008.
  • Naslov: Istorija ekonomskih i pravnih odnosa
    Autor: Boris Kršev
    2008.
  • Naslov: Organizaciono ponašanje:
    Moć poznavanja organizacionog ponašanja
    Autor: Mirjana Franceško, Biljana Mirković
    2008.
  • Naslov: Pravo privrednih društava
    Autor: Miroslav Milosavljević
    2008.
  • Naslov: Osnovi javne uprave
    Autor: Duško Radosavljević
    2008.
  • Naslov: Predavanja iz praktičke filozofije
    Autor: Lazar Vrkatić
    2008.
  • Naslov: Uvod u ekonomiju
    Autor: Zdravković Dušan
    2008.
  • Naslov: Privatna bezbednost – stanje i perspektive
    Autor: Zbornik radova
    2008.
  • Naslov: Priručnik – Internet i elektronsko poslovanje
    Autor: Dragan Anucojić
    2007.
  • Naslov: Ustavno pravo (I knjiga)
    Autor: Aleksandar Fira
    2007.
  • Naslov: Ustavno pravo (II knjiga)
    Autor: Aleksandar Fira
    2007.
  • Naslov: Svet usluga
    Autor: Miodrag Koprivica
    2007.
  • Naslov: Osnovi korporativne i industrijske bezbednosti
    Autor: Slobodan Marković
    2007.
  • Naslov: Evropska unija – razvoj, institucije i proširenje
    Autor: Duško Radosavljević
    2007.
  • Naslov: Menadžment
    Autor: Milan Vukičević
    2007.
  • Naslov: Pravo konkurencije
    Autor: Siniša Varga
    2007.
  • Naslov: Istorija prava i pravnih institucija
    Autor: Boris Kršev
    2006.
  • Naslov: Osnove marketinga
    Autor: Miodrag Koprivica
    2006.
  • Naslov: Osnovi civilne bezbednosti
    Autor: Andreja Savić, Ljubomir Stajić
    2006.
  • Naslov: Savremeni politički i pravni sistemi
    Autor: Duško Radosavljević
    2006.


Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:30

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542