Događaji

O osnivaču fakulteta

Već 15 godina kroz svakodnevni rad sledimo i pokušavamo da oživimo sve ideje našeg osnivača
o nezavisnom, dostupnom i pravednom obrazovanju koje koristi i svojim studentima i zajednici.

Imali smo sreću da kao kolektiv budemo inicijalno okupljeni oko čoveka koji je umeo ne samo da
prenese svoje vizije i ciljeve drugima, već i da ih nadahne da preduzmu korake za koje su možda
mislili da nemaju hrabrosti.

Lazar Vrkatić je bio izuzetna i inspirativna ličnost. U svom naučnom radu bio je uzor mnogima, svojom
originalnom filozofskom mišlju i kreativnim pristupom.

Zapamćen je po svom pedagoškom radu, prenosio je svoje znanje kroz visoko artikulisana, razumljiva
i nadahnjujuća predavanja, pred uvek punim auditorijumima. Kao profesor je izuzetno poštovao svoje
studente kao ravnopravne kolege i bio uvek spreman da im pruži podršku u nastavi i van nje.

Rođen je 12. februara 1960. godine u Berkasovu. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Sremskoj
Kamenici i Novom Sadu, posle kojeg upisuje studije filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu
u Novom Sadu. Diplomu stiče 1982. godine kao prvi student u generaciji. Potom na Pravnom fakultetu,
na istom univerzitetu, upisuje postdiplomske studije koje uspešno završava odbranom magistarskog rada
sa temom Hegelova filozofija države.

Na Pravnom fakultetu, takođe, 1994. godine brani doktorsku disertaciju na temu Prirodno pravo i
pozitivisanje prava i stiče zvanje doktora nauka. Dve godine kasnije (1996) uspešno brani drugu
doktorsku disertaciju, ovoga puta na svom matičnom – Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na temu
Pojam boga u Hegelovoj filozofiji i stiče još jednu titulu doktora nauka.

Na Filozofskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu predavao je dugi niz godina,
naposletku u zvanju vanrednog profesora.

Bio je član više stručnih i ekspertskih komisija Skupštine AP Vojvodine, kao i brojnih tela
Novosadskog univerziteta, član Upravnog odbora Matice srpske i sekretar Sekcije za filozofiju i pravo.

Iz iskrenog prijateljstva i razmene ideja sa mnogima iz našeg kolektiva, profesor Vrkatić je sagradio
temelj institucije iza koje danas svi stojimo.


Sava Nikić, bivši student profesora Vrkatića na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu:

“Na studijama filozofije nauči čovek svašta. Dobije drugačije uvide, razvuče se u nepoznate.
Ipak, čini mi se da ono što je pokušavao da nas nauči nažalost prerano preminuli profesor
Lazar Vrkatić što smo stariji dobija veću vrednost. I setim ga se. Bio je ozbiljan u tome
da pokaže kako misliti jeste krajnje praktična stvar.
Naš narod se prema potrebi mišljenja da filozofira, a zapravo pita se i misli, poneo šeretski
i s omalovažavanjem. U drugim zemljama ovi su ljudi na visokim mestima u svim analitičkim
poslovima. U Nemačkoj dobar deo službe bezbednosti jesu ljudi s filozofije i interdisciplinarnih
nauka, tamo pokušati misliti nije podsmevano. Tamo niko ne “filozofira”.
Profesor Vrkatić je u ovim okolnostima na Balkanu pokazivao da misliti može biti delatno,
krajnje praktično i korisno. Time je i studentima rekao na šta će ličiti život.
Zato ga se i setim, pa tako i sada.”
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542