fbpx

Događaji

Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

04.07.2019.

Broj: 342/19
Novi Sad, 24.06.2019.

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje Docenta za užu naučnu oblast Informaciono-komunikacione tehnologije održaće:

Kandidat pod rednim brojem 1. Aleksandar Bošković

Predavanje će se održati 04.07.2019. godine u amfiteatru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu sa početkom u 12:00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: Tehnički sistem zaštite elektroenergetskih objekata

Komisija za pristupno predavanje:
1.Prof.dr Ervin Varga, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering.
2.Doc.dr Snežana Popović, Raunarski fakultet,, Univerzitet Union u Beogradu, uža naučna oblast: Upravljanje informacijama.
3.Doc.dr Tanja Kaurin, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, uža naučna oblast: Informatika.

Pristupno predavanje je otvoreno za javnost

Prof. dr Mirjana Frnaceško
Dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542