Događaji

Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

Broj: 233/20
Novi Sad, 06.07.2020.

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast građanskopravne nauke koji se prijavio na konkurs raspisan od strane Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić održaće se 15.07.2020. sa početkom u 14 časova u amfiteatru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Tema pristupnog predavanja je: OSNOVNA NAČELA GRAĐANSKOG IZVRŠNOG POSTUPKA

Komisija za pristupno predavanje:

1.Prof.dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, uža naučna oblast privatno pravo, predsednik Komisije.
2.Prof. dr Milan Počuča, redovni profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akdemija Novi Sad, uža naučna oblast građanskopravne i privrednopravne nauke, član Komisije.
3.Doc. dr Tamara Gajinov, docent Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerziteta Union u Beogradu, uža naučna oblast Pozitivnopravne nauke, član komisije, i
4.Prof.dr Mirjana Franceško, redovni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerziteta Union u Beogradu, dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Kandidat: Dr Zoran Vavan

Pristupno predavanje je otvoreno za javnost

Prof. dr Mirjana Frnaceško
Dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542