Događaji

Potpisan protokol o saradnji sa Omladinskim savezom udruženja OPENS

Sa zadovoljstvom saopštavamo da je dana 9. februara 2023. godine potpisan
Protokol o saradnji izmedju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar
Vrkatić i Omladinskog saveza udruženja OPENS.

Ovim Protokolom uspostavlja se saradnja na realizaciji projekata i programa
od obostranog interesa sa zajedničkim ciljem unapredjenja položaja mladih
kroz medjusektorsku kooperaciju, jačanje kapaciteta i kvaliteta rada potpisnica,
te kroz ulaganje zajedničkih napora za obezbedjenje adekvatnog pristupa mladima.

U narednom periodu studenti će biti obavešteni o mogućnostima iskorišćavanja
kapaciteta koje nudi @opens2019, kao i o načinima obavljanja stručne prakse
za studente sa svih smerova Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar
Vrkatić.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542