Događaji

Prijava odbrane završnog i master rada

Pre odbrane završnog ili master rada student je u obavezi da prijavi odbranu rada
i to treba da učini najkasnije pet radnih dana pre termina odbrane.

Prilikom prijave odbrane rada student prilaže četiri primerka rada, ce-de sa
narezanim radom i tri dokaza o uplati troškova (odbrana rada, izrada diplome i
izrada uverenja o završenim studijama).
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542