Događaji

Pripremna nastava - Katedra za pravo

Katedra za pravo

Pripremne konsultacije za polaganje prijemnog ispita održavaju se
svakog radnog dana u vremenu 10:00-15:00 časova (kabinet 212 na
2. spratu fakulteta).

Pored redovnih termina upisnih konsultacija, Katedra za Pravo poziva
kandidate da budu gosti našeg fakulteta i prisustvuju predavanjima i
radionicama:

13. mart – 10:00 Krivičnopravna zaštita životne sredine
21. mart – 10:00 Međunarodne konvencije kao izvori Međunarodnog privrednog prava
18. april – 11:45 Podele ljudskih prava
26. april – 11:45 Krivična dela protiv imovine: krađa, teška krađa, razbojništvo
03. maj – 09:00 Evropska unija i Srbija: perspektive i izazovi
08. maj – 14:15 Teorije kazne
15. maj – 12:30 Izvršni postupak

Informacije vezane za upis na studije prava, priznavanje ispita i prelazak
sa drugih fakulteta na studijski program “Pravo” FLV, mogu se dobiti:

● svakog radnog dana u vremenu: 10:00-15:00 časova (kabinet 212 na 2. spratu)
● putem kontakt telefona 0658989710 i 062592008
● putem e-maila nikolaolbina@gmail.com i zoran.vavan@yahoo.com
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542