Događaji

Raspisan je konkurs za upis studenata u školsku 2022/2023. godinu

Na sednici Senata Univerziteta Union u Beogradu održanoj 30. 05. 2022. godine
doneta je Odluka o raspisivanju konkursa za upis studenata u školsku 2022/2023. godinu.

Konkurs FLV 2022-23
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542