fbpx

Upis

Osnovne studije

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2019/20. godinu na studijskim programima Pravo, Poslovna psihologija, Bezbednost i kriminalistika i Engleski jezik. Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koja uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi.

NOVI SAD:
 • Pravo – 50 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Poslovna psihologija – 120 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Bezbednost i kriminalistika – 90 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
 • Engleski jezik – 90 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
  NIŠ:
 • Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti – 50 studenata (trogodišnje 180 ESPB)

Prijemni ispit

Informacije o sadržaju prijemnog ispita i potrebnoj literaturi za pojedinačne programe možete pronaći na stranicama programa.

Polaganje prijemnog ispita održaće se u sledećim terminima:

Junsko-julski upisni rok


Septembarski upisni rok (ukoliko preostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka )


Objavljivanje rang liste 27.08.2019.g., 10.09.2019.g. i 24.09.2019.g. na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta

Ukoliko želite, možete se prijaviti na našu mejling listu za obaveštenja o prijemnom ispitu kako biste bili u toku.


Napomena

 • Sledećeg dana, nakon prijemnog ispita, utvrđuje se privremena rang-lista sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.
 • Kandidat koji smatra da redosled kandidata na privremenoj rang-listi nije pravilno utvrđen može podneti prigovor dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od objavljivanja privremene rang-liste. Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.
 • Kandidat može podneti žalbu Savetu Fakulteta u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.
 • Nakon odlučivanja po prispelim žalbama, Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang-listu kandidata. Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

 • Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:
 • Opšti uspeh u srednjoj školi (max 40 bodova – sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova – minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Kandidati za prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41.

Prijave za prijemni ispit primaju se u prostorijama Fakulteta svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova.

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2019/20. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2018/2019. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.

Prelazak sa drugih fakulteta

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi i to na akademskim studijama.

Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:

 • molbu za upis na određeni studijski program (obrazac dobijaju prilikom apliciranja za upis)
 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)

Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu od 5.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro-račun Fakulteta broj 160-930468-41

Prijave za upis primaju se svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Dokumenta

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41.

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41.

Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG.

Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2019/20. godinu odmah po objavljivanju rezultata.

Kandidati koji su položili prijemni ispit na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati do početka školske 2019/20. godine, u skladu sa upisnim kvotama.

Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2019/20. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren minimum od 14 bodova), mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

 • školarina za školsku 2019/20. godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (380 evra pri upisu + 9 rata po 130 evra) ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani preko Generali Osiguranja Srbija

* U cenu školarine osnovnih akademskih studija nisu uračunati:

 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • odbrana završnog rada
 • izdavanje diplome

Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe.

Tokom pripremne nastave budući studenti imaju prilike da se upoznaju sa nastavnim osobljem, samom ustanovom i svim mogućnostima koje se pružaju tokom studija.

Poslovna psihologija

Termini pripremne nastave za upis na osnovne studije Poslovne psihologije 2019-2020. se odvijaju u dva identična ciklusa

Preuzmi:
Termini pripremne nastave – Poslovna psihologija .pdf

LITERATURA: Psihologija za II razred srednje škole, autor: Biljana Milojević Apostolović

Datum

Vreme

Učionica

Predavač

Tema

 

I ciklus

02.03. 

 

12:00-13:30

401

Anja Mitić

Predmet i metode psihologije, Organske osnove psihičkog života

09.03.

12:00-13:30

401

Zorica Knežević

Emocije

16.03.

12:00-13:30

401

Peđa Miladinović

Opažanje – oseti i opažaji, Psihički poremećaji i izmenjena stanja svesti

13:45-15:15

401

Nemanja Šajinović

Mišljenje

23.03.

12:00-13:30

401

Sanja Batić Očovaj

Osoba u socijalnom okruženju

13:45-15:15

401

Nikola Rokvić

Pamćenje i zaboravljanje, Psihički razvoj

30.03.

12:00-13:30

401

Jelena Dostanić

Ličnost

13:45-15:15

401

Katarina Suvajdžić

Motivacija, frustracije i konflikti 

 

II ciklus

04.05.

12:00-13:30

401

Anja Mitić

Predmet i metode psihologije, Organske osnove psihičkog života

11.05.

12:00-13:30

401

Zorica Knežević

Emocije

 

18.05.

12:00-13:30

401

Peđa Miladinović

Opažanje – oseti i opažaji, Psihički poremećaji i izmenjena stanja svesti

13:45-15:15

401

Nemanja Šajinović

Mišljenje

25.05.

12:00-13:30

401

Sanja Batić Očovaj

Osoba u socijalnom okruženju

13:45-15:15

401

Nikola Rokvić

Pamćenje i zaboravljanje, Psihički razvoj

01.06.

12:00-13:30

401

Jelena Dostanić

Ličnost

13:45-15:15

401

Katarina Suvajdžić

Motivacija, frustracije i konflikti 

Engleski jezik

Dođi da se zajedno pripremamo za prijemni ispit!!!

Kod nas je priprema zanimljiva, korisna i potpuno besplatna!

Prijavi se mejlom na Engleskiflv@gmail.com

Evo šta ćemo raditi:

Preuzmi:
Termini pripremne nastave – Engleski jezik

Datum

Radionica / priprema

9. mart

Proveri svoje znanje engleskog jezika 11.30

Na prvom susretu ćeš uraditi dijagnostički test, koji će nam brzo dati informaciju na kom nivou znaš engleski jezik. Ovaj test će pokazati koje su to oblasti na kojima treba dodatno da radiš da poboljšaš svoj engleski i uspešno položiš prijemni ispit.

Radionicu vodi Aleksandra Erić Bukarica

Priprema za polaganje pismenog dela prijemnog ispita 13.00

Upoznaj se sa strukturom i težinom prijemnog ispita. Proveri kako ti idu gramatika, vokabular, popunjavanje testova sa prazninama i drugo.

Radionicu vodi Jana Drašković

23. mart

Razumevanje teksta 11.30

Koliko dobro razumeš napisan tekst na engleskom jeziku?

Radionicu vodi Milica Rađenović

Priprema za polaganje pismenog dela prijemnog ispita 13.00

Nastavljamo rad na pismenom delu prijemnog ispita, sa fokusom na individualne potrebe. Koji ti je najteži tip zadatka? Da li ti ide indirektni govor? Znaš li da napraviš relativnu rečenicu? Postavi nam pitanje!

Radionicu vodi Renea Antanasijević

6. april

Strategije za uspešno polaganje testova 11.30

Otkrij kako da sa većim uspehom uradiš jezičke testove kao što je i naš prijemni ispit.

Radionicu vodi  Isidora Wattles

Priprema za polaganje usmenog dela prijemnog ispita 13.00

Pripremi se za polaganje usmenog dela prijemnog ispita. Zapravo, dođi da razgovaraš sa izvornim govornikom engleskog jezika, proveriš kako ti ide konverzacija i kakve teme se javljaju na prijemnom ispitu.

Radionicu vodi Andrew Wiesike

Termini konsultacija za upis na studijski program Engleski jezik

Preuzmi:
Termini konsultacija – Engleski jezik

DAN

VREME

KABINET

PONEDELJAK

13:00-14:00

216 (II sprat)

UTORAK

14:00-15:00

216 (II sprat)

SREDA

11:00-12:00

216 (II sprat)

ČETVRTAK

14:00-15:00

216 (II sprat)

PETAK

12.30-13.30

121 (I sprat)

Bezbednost i kriminalistika

Informacije o Osnovnim i Master akademskim studijama možete dobiti u prostorijama fakulteta

Preuzmi:
Termini konsultacija – Bezbednost i kriminalistika.pdf

Dan u nedelji

Vreme

Prostorija

Ime i prezime

PONEDELJAK

10-13h

II sprat (Dekanat)
kancelarija 220

Doc. dr Tatjana Skakavac
saradnik unastavi Nikola Rajić

UTORAK

11-13h

II sprat (Dekanat)
kancelarija 220

Doc. dr Boriša Lečić
doc. dr Dragan Mijović

SREDA

10-12h

I sprat
kancelarija 114

Doc. dr Tanja Kaurin
asistent Predrag Alargić

ČETVRTAK

11-13h

II sprat (Dekanat)
kancelarija 214

Prof. dr Zdravko Skakavac, rukovodilac Katedre za bezbednosti i kriminalistiku

PETAK

12-14h

II sprat (Dekanat)
kancelarija 215

Prof. dr Vojin Pilipović
asistent Sonja Dragović Sekulić

Prijemni ispit:

Test opšte informisanosti na osnovu pitanja koja su dostupna na stranicama Studijskog programa Bezbednost i kriminalistika

Pravo

Pripremne konsultacije za polaganje prijemnog ispita održavaju se svakog radnog dana u vremenu 09:00-16:00 časova (kabinet 212 na 2. spratu fakulteta)

Pored redovnih termina upisnih konsultacija, Katedra za Pravo poziva kandidate da budu gosti našeg fakulteta i prisustvuju predavanjima i radionicama:

Preuzmi:
Termini pripremne nastave – Pravo

Datum

Termin

Učionica

Radionica / predavanje

sredom

16:00

314

Pravne veštine – nomotehnika i simulacija suđenja

13.03.2019.

13:15

317

„Autonomno medjunarodno trgovinsko pravo kao izvor prava Medjunarodnog privrednog prava“

14.03.2019.

14:15

113

„Pravne vrednosti: sloboda“

21.03.2019.

12:30

315

„Društvene nejednakosti i društvena stratifikacija“

16.04.2019.

15:15

314

„Izmene ugovora o radu“

25.04.2019.

15:15

316

„Krivična dela protiv polnih sloboda“

07.05.2019.

15:15

314

„Sistem socijalnog osiguranja“

18.05.2019.

17:00

113

„Brexit“

Informacije vezane za upis na studije prava, priznavanje ispita i prelazak sa drugih fakulteta na studijski program "Pravo", mogu se dobiti:

    ●  svakog radnog dana u vremenu:
        09:00-16:00 časova (kabinet 212 na 2. spratu)
    ●  putem kontakt telefona 062-592-008 i 021-4727-884
    ●  putem e-maila zoran.vavan@flv.edu.rs

Stipendije Fondacije Lazar Vrkatić

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2018/19. godini – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više – plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.
 

Studijski programi

Više informacija o detaljima upisa, sadržaju prijemnog ispita, besplatnoj pripremnoj nastavi, školarini, stipendijama i dokumentaciji možete pronaći na stranicama studijskih programa.

Pravo

Student koji završi studije prava na našoj ustanovi, obučen je za praktičan rad u kompletnoj pravnoj referadi…

Bezbednost i kriminalistika

Specifičnost našeg studijskog programa je što studente već tokom studija upoznaje sa njihovim budućim…

Poslovna psihologija

Studijski program Poslovna psihologija ima za cilj sticanje visokog obrazovanja i zvanja psiholog…

Engleski jezik

Studijski program Engleski jezik ima za svrhu obrazovanje kompetentnog kadra, osposobljenog za niz…

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884

Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542