Zvanje:

 

Dekan, Redovni profesor

Uža naučna oblast:
 
  Teorijska i primenjena psihologija
 

 e-mail:

dekan@flv.edu.rs

Akademska karijera:
Doktorat: 2000 Filozofski fakultet Novi Sad Menadžment i psihologija
Magistratura: 1993 Filozofski fakultet Beograd Socijalna psihologija
Diploma: 1986 Filozofski fakultet Novi Sad Socijalna psihologija
Reprezentativne reference:


Izbor iz rezultata naučne produkcije od 2005. godine:
(izvori: http://scindeks.ceon.rs/ ; http://knr.uns.ac.rs/)
 

 • Franceško, M. (2013). Socijalna psihologija organizacije: kako voditi organizaciono ponašanje. Monografija, Novi Sad, 2013
 • Franceško M.: Francesko, M., Manasijević, M., N. Markov (2013). Odnos prema radu: sadrzinsko određenje i mjerni instrument. Zagreb: 21.godisnja konferencija hrvatskih psihologa "Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije", Knjiga sažetaka, 124. str.
 • Franceško, M., Manasijević, M. (2012). Uporedna analiza socijalne motivacije rukovodilaca i izvršilaca, 60. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea 131-132. str
 • Franceško M.: Franceško M., B. Kosanović (2011). Psihometrijska provera upitnika za evaluaciju rada nastavnika. II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Banja Luka . Knjiga rezimea 108. str.
 • Franceško M.: Franceško m., Đurđić Sanja, B. Kosanović (2011). Evaluacija rada nastavnika: izazovi sprovođenja i merni instrumenti. XVII skup Trendovi Razvoja: Evropa 2020. Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka. ISBN 86-7892-323-4; COBISS.SR - ID 261721351. Kopaonik. Zbornik radova str. 141-146.
 • Đurić Đ., Franceško, M., A. Kostić (2010). Pojedinac u društvenom okruženju: uvod u socijalnu psihologiju. Monografija, USEE i Prometej. Novi Sad , 2010 
 • Franceško M.: Franceško M., Kosanović B., J. Popović (2009). Psihološka osnova suočavanja sa krizom: autoritarna struktura ličnosti i stil rukovođenja budućih menadžera (Psychological Grounds for Confroting the Crisis: Authoritarian Structure of Personality and Leadership Style of Future Managers). Zbornik radova međunarodne konferencije Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize: stanje i mogućnosti prevazilaženja (The Individual, the Family and the Company in the Light of Social and Economic Crisis). USEE Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad. Str. 38-60; ISBN 978-86-7910-020-7;
 • Franceško M., B. Kosanović (2009). Prediktivna vrednost autoritarnosti u odnosu na potencijalni stil rukovođenja studenata menadžmenta. Stručno naučni skup Sabor psihologa Palić 2009. g. - Knjiga rezimea str. 128. str; ISBN 978-86-83797-70-7
 • Mihić V., Kamenov Ž., Jelić M., Huić A., M. Franceško (2009). Evropski identitet i njegovi korelati.Stručno naučni skup Sabor psihologa Palić 2009. g. - Knjiga rezimea str. 122. str.; ISBN 978-86-83797-70-7
 • Franceško M. (2009). Komponente evropskog i nacionalnog identiteta. Dani primenjene psihologije: Multikulturalnost i spihologija. Filozofki fakultet u Nišu. Novembar 2009. g.
 • Mihić V., M. Franceško (2009). Evropski identitet i njegovi korelati. 57. naučno-stručni skup psihologa. Subotica; knjiga rezimea str. 122;
 • Franceško M., B. Kosanović (2009). Prediktivna vrednost autoritarnosti u odnosu na potencijalni stil rukovođenja studenata menadžmenta. 57. naučno-stručni skup psihologa. Subotica; knjiga rezimea str. 128  

više referenci

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:


Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama

 • Član Društva psihologa od 1986. godine;

 • Član programskog odbora 49. stručno-naučnog skupa Sabor psihologa u Subotici 2001. godine;

 • Predsednik programskog i organizacionog odbora Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom: "Ličnost u višekulturnom društvu" u organizaciji Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, novembra meseca 2002. g.;

 • Predsednik programskog odbora 52. stručno naučnog skupa Sabor psihologa u organizaciju Društva psihologa Srbije 2004. godine održanom na Kopaoniku.

 • Predsednik programskog i organizacionog odbora Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom: "Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji" u organizaciji Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, novembra meseca 2005. g.;

 • Član Univerzitetskog odbora Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije, Univerzitet u Novom Sadu - predstavnik Filozofskog fakulteta od 2005. godine do 2007. godine.

 • Predsednik programskog i organizacionog odbora međunarodne naučne konferencije pod nazivom "Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize: Stanje i mogućnosti prevazilaženja" u organizaciji "fakulteta za pravne i poslovne studije, Novi Sad" 2009. godine

 • Predsednik programskog odbora Međunarodnog naučnog skupa održanog novembra 2010. godine pod nazivom: Društveni izazovi evropskih integracija: Srbija i uporedna iskustva (Social Challenges Resulting from European Integrations: Serbia and Comparative Experiences) u organizaciji Fakulteta za pravne i poslovne studije Novi Sad. Skup je podžao Pokrajnski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine;

 • Recenzent u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta od 2013. godine

Drugi relevantni podaci:

 • Dobitnik nagrade "Ljubomir Ljuba Stojić", 2005. godine za doprinos razvoju Psihologije u Srbiji.

 • Dobitnik nagrade "Kapetan Miša Anastasijević", 2008. za najuspešnije u biznisu


više o stručnoj i naučonj aktivnosti