fbpx

O nama

Akta

Osnovna akta kojima se reguliše i obezbeđuje kvalitet
i uslovi ostvarivanja visokog obrazovanja:

Statut.pdf
“…Ovim Statutom uređuje se organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje kao i druga pitanja od značaja za rad …”

Strategija obezbeđenja kvaliteta.pdf
“…Strategija obezbeđenja fakulteta je prvi strateški razvojni dokument iz oblasti obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja…”

Akcioni plan obezbeđenja kvaliteta.pdf
“…Ovim Planom se utvrđuju aktivnosti u oblasti obezbeđenja kvaliteta i subjekata koji treba da sprovedu aktivnosti sa rokovima njihovog izvršenja…”

Pravilnik o samovrednovanju.pdf
“…Ovim Pravilnikom uređuje se način realizacije programa samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta studijskih programa, nastave, ocenjivanja studenata, udžbenika i literature, bibliotečkih i informatičkih resursa, nenastvane podrške i procesa upravljanja…”

Izveštaj o samovrednovanju.pdf
“…Izveštaj o ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave, ocenjivanju studenata, udžbenika i literature, bibliotečkih i informatičkih resursa, nenastavne podrške i procesa upravljanja Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet) sačinila je Komisija za samovrednovanje i obezbeđenje kvaliteta, koju je imenovalo Nastavno-naučno veće Fakulteta…”

Standardi i postupci.pdf
“…Fakultet permanentno kreira i primenjuje standarde i mere za obezbeđenje kvaliteta rada i u tom cilju donosi standarde i postupke za obezbeđenje kvaliteta (u daljem tekstu: Standarde) kako bi rad Gakulteta unapredio, učinio pristupačnim za ocenjivanje objektivnim metodama i bio dostupniji institucijama zaduženim za kontrolu kvaliteta…”

Pravilnik o izboru u zvanja.pdf
“…Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi i postupak izbora nastavnika na Univerzitetu Union… Zvanja nastavnika na akademskim studijama su: docent, vanredni profesor, redovni profesor…”

Pravilnik o izboru u nenastavnička zvanja.pdf
“…Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika, saradnika u nastavi, asistenata sa doktoratom, nastavnika veština, nastavnika stranog jezika, lektora, višeglektora i starnog lektora Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić…”

Pravilnik o izboru u nenastavnička zvanja van radnog odnosa.pdf
“…Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak sticanja zvanja i angažovanja saradnika koji nisu u radnom odnosu na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i to: predavač van radnog odnosa, istraživača. saradnika van radnog odnosa (demonstratora) i saradnika za deo praktične nastave…”

Pravilnik o upisu studenata.pdf
“…Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i način upisa studenata na akreditovane osnovne i master akademske studijske programe FPPS, način i postupak polaganja prijemnog ispita, bliža merila za upis studenata, bliži uslovi i način upisa studenata sa druge visokoškolske ustanove, lica koje ima stečeno visoko obrazovanje i lica kojem je prestao status studenta…”

Pravilnik o izbornim predmetima.pdf
“…Ovim pravilnikom uređuje se postupak izbora i održavanja nastave iz izbornih predmeta na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić…”

Statut Studentskog parlamenta.pdf
“…Statut studentskog parlamenta Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (u daljem tekstu: Statut) određuje status, delovanje i organizaciju autonomne zajednice studenata Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić….”

Kodeks o akademskom integritetu
“…Cilj Kodeksa jeste oćuvanje dostojanstva profesije, unapređivanje moralnih vrednosti, zaštita vrednosti znanja i podizanje svesti o odgovornosti svih članova akademske zajednice…”

Dozvole i akreditacije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, na sednici održanoj 12. aprila 2008. godine, u okviru 1. ciklusa procesa provere kvaliteta – akreditacije, uručila je rešenje o akreditaciji kao prvoj privatnoj akreditovanoj visokoj školi akademskih studija u Republici Srbiji.

Za više informacija posetite stranicu
Akreditacije

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884

Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542