Engleski jezik

O programu

 

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić akreditovan je kao visokoškolska ustanova u prvom ciklusu akreditacije 2008. godine. Osnovne akademske studije na studijskom programu Engleski jezik akreditovane su 2008. godine, a master akademske studije 2010. godine. Studijski program Engleski jezik ponovo je akreditovan 2014. godine.

Naš plan i program koncipiran je tako da studentima pružimo znanja i veštine koje ih osposobljavaju za pismeno i usmeno prevodilaštvo i nastavu engleskog jezika. U toku studija studenti stiču jezičku kompetenciju na nivou C2, ovladavaju gramatikom engleskog jezika, opštim i specifičnim vokabularom, veštinama poslovne komunikacije (usmene i pismene), tehnikama pismenog prevođenja naučnih i stručnih tekstova, kao i teorijskim i praktičnim znanjima iz metodike nastave i pedagoške psihologije. Osim toga, naši studenti imaju i predmete iz oblasti ESP (English for Specific Purposes), odnosno engleskog jezika iz oblasti prava i poslovanja, što je posebno važno za profesionalno napredovanje i uspešnu karijeru. Naš program je jedini u Srbiji koji obuhvata predmete iz ove oblasti. Takođe, studenti stiču i neophodna znanja iz oblasti anglofone književnosti, civilizacije i kulture, što zaokružuje njihovu buduću kompetentnost u polju anglistike.

Ponosni smo na naše diplomirane studente osnovnih i master studija. Oni danas rade u osnovnom i srednjem obrazovanju kao nastavnici i profesori engleskog jezika, u bankama i preduzećima kao prevodioci, neki su osnovali svoje privatne škole, a neki su odlučili da nastave akademsku karijeru na master ili doktorskim studijama u Srbiji i inostranstvu. Mnogi sadašnji studenti, a budući profesori, osposobljeni su da koriste moderne informacione tehnologije i drže online predavanja zainteresovanim polaznicima u zemlji i inostranstvu, što sve više postaje trend u kome nastavnik pomoću modernih tehnologija podučava polaznike engleskom jeziku, bez obzira na to u kom delu sveta oni žive. Sve ovo jesu zanimanja sadašnjosti, ali i budućnosti.

Nastavu izvode kompetentni nastavnici i saradnici, kao i vrhunski stručnjaci iz prakse. Nastava se odvija u malim grupama, u prijatnoj atmosferi. Posebno smo ponosni na bliske i prijateljske odnose koje smo ostvarili sa svojim sadašnjim i bivšim studentima.

Zašto upisati studijski program engleski jezik?

 • Engleski jezik je globalni jezik koji uči više od 1,5 milijardi ljudi na svetu, a do 2020. godine taj broj će porasti do gotovo dve milijarde ljudi! Potražnja za nastavnicima engleskog jezika raste širom sveta!
 • Naši studenti stiču teorijska i praktična znanja iz metodike nastave i rada sa učenicima, kao i osnove pedagoške, razvojne i poslovne psihologije, što ih kvalifikuje za rad u svim vrstama obrazovnih institucija
 • Engleski jezik je dominatni jezik komunikacije u međunarodnom poslovanju, a poznavanje poslovne i pravne terminologije na engleskom jeziku postaje nezamenjivo!
 • Zato naši studenti ovladavaju engleskim jezikom za posebne namene iz oblasti prava i ekonomije, kao i veštinama poslovne komunikacije i korespondencije.
 • Engleski jezik je i vodeći jezik u politici, diplomatiji i medijima. Naš studijski program sadrži teorijska i praktična znanja iz tehnika usmenog i pismenog prevođenja, što omogućava studentima da se zaposle kao prevodioci.
 • Sem potpunog ovladavanja jezičkim, metodičkim i pedagoškim veštinama, studenti stiču i posebna znanja iz oblasti engleske i američke književnosti, te britanske i američke istorije i kulture, što je neophodno za kvalitetno obavljanje budućih poslova.

Saradnja

 • ELTA (Udruženje nastavnika engleskog jezika)
 • Američki kutak Novi Sad
 • Karlovačka gimnazija
 • OŠ „Đura Daničić“, Novi Sad
 • Smart gimnazija, Novi Sad
 • Pedagoški fakultet, Sombor
 • English Book, Beograd

Karijere

 • Obrazovni sektor: osnovne i srednje škole, privatne škole
 • Pismeno prevodilaštvo: agencije, preduzeća, banke, turističke agencije, izdavačke kuće.
 • Simultano i konsekutivno prevođenje
 • Online nastava engleskog jezika
 • Content writing za IT kompanije
 • Preduzetništvo: pokretanje sopstvene privatne škole ili prevodilačke agencije

Alumni

Andrea Mijatović, Dubravka Vlahović, Ivana Cvekić, Ivan Šaranović, Katarina Petković, Sonja Babić, Stefan Savić Tričković, Zoltan Filep, Agbaba Nataša, Antanasijević Renea, Drašković Jana, Isakov Stefan, Đuđić Dunja, Jandrić Teodora, Lepar Karmen, Milešević Nataša, Milovac Dejana, Mraović Jelena, Ninković Živorad, Papović Marina, Pantelić Milica, Pivarski Nina, Radinović Sandra, Radojčić Teodora, Savin Jovan, Sivčev Milutin, Stanojević Dragana, Stanojević Tamara, Stepanović Zorana, Strukan Gloria, Šuković Sonja, Udovičić Nataša, Vasić Miodrag, Volf Marko, Vukićević Nataša…

Stranica Alumni studijskog programa Engleski jezik

Nastavno osoblje

Prof. dr Vesna Pilipović, redovni profesor
Prof. dr Nada Savković, redovni professor
Prof. dr Duško Radosavljević, redovni profesor
Prof. dr Tatjana Glušac, vanredni profesor
Prof. dr Milan Živković, vanredni profesor
Prof. dr Maja Ćuk, vanredni profesor
Prof. dr Tanja Dumitrašković, gostujući profesor
Prof. dr Sanja Đurđić, vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Njegomir, vanredni profesor
Prof. dr Aleksandar Vasić, vanredni profesor
Prof. dr Milica Radović, vanredni profesor
Prof. dr Vlasta Lipovac, vanredni profesor
Doc. dr Isidora Wattles, docent
Doc. dr Dorin Drambarean, docent
prof. dr Melina Nikolić, vanredni profesor
Doc. dr Biljana Naumoska-Sarakinska, gostujući profesor
Doc. dr Tanja Kaurin, docent
Aleksandra Erić-Bukarica, asistent
Andrew Wiesike, strani lektor
Renea Antanasijević, lektor
Nataša Agbaba, lektor
dr Danijel Živković, nastavnik stranog jezika
mr Jovana Fajgelj, nastavnik stranog jezika
Milica Rađenović, nastavnik stranog jezika
Dragana Mančić, nastavnik stranog jezika
Branislav Kosanović, nastavnik veština
Nikola Olbina, saradnik u nastavi
Sonja Šuković, saradnik praktičar
Srdjan Starčević, saradnik praktičar
Jasmina Nikolić, saradnik praktičar
Sanja Radovanović, saradnik praktičar
Svetlana Radovančev-Kandić, saradnik praktičar

Puna lista

Kalendar rada

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542