Psihoterapija

Psihoterapija

Master akademske studije Psihoterapije nadovezuju se na osnovne akademske studije poslovne psihologije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Ove studije omogućavaju sistematsko usavršavanje studenata iz oblasti psihoterapije i primene psihoterapijskih veština. Pored toga, značajna pažnja posvećena je i osposobljavanju studenata za stručno i samostalno obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti i rada u praksi iz oblasti psihoterapije. Takođe, ove studije osposoblјavaju i za nastavak studija na doktorskim studijama.

Praktičan rad se obavlja se kroz saradnju i posete institucijama koje rade u oblastima: zdravstva, socijalnog rada, pravnog subsistema, formalnog obrazovanja i psihoterapijske edukacije.


Zašto upisati program psihoterapije?

Zato što će vam ovaj akreditovan studijski program omogućiti da:

 • steknete napredno znanje iz različitih psihoterapijskih modaliteta i psihoterapijske teorije uopšte
 • naučite i razumete metode istraživanja u psihoterapiji
 • naučite sve šta je neophodno za profesionalnu, autonomnu i odgovornu praksu u oblasti psihoterapije
 • upoznate i započnete razvoj kompetencija neophodnih u psihoterapijskom radu
  (psihoterapijski odnos, sklapanje psiholoških ugovora, etika, psihološka procena
  i postavljanje radnih dijagnoza, poznavanje tehnika i intervencija, rad sa traumom
  i krizom, završetak i evaluacija terapije, upotreba supervizije itd.)
 • učite od nastavnika sa dugogodišnjim iskustvom u psihoterapijskom radu i edukaciji mladih terapeuta
 • ukoliko želite, nastavite svoje obrazovanje na doktorskim studijama

Karijere

Mogućnost obavljanja psihološke delatnosti u tri domena:

Domen psihoterapije i savetovanja, koji uključuje rad kako na prevenciji, tako i na intervenciji:

 • U oblasti socijalnog rada (centri za socijalni rad, domovi za decu bez roditelјskog staranja, domovi za stare, domovi za decu sa posebnim potrebama, predbračna savetovališta, centri za intervenciju u krizi – žene žrtve nasilјa, dece žrtve nasilјa i sl.);
 • U oblasti zdravstvenog sektora (domovi zdravlјa, opšte bolnice, instituti za mentalno zdravlјe, psihijatrijska odelјenja, psihijatrijske bolnice, razvojna savetovališta, savetovališta za trudnice i sl.);
 • U oblasti obrazovanja (predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, savetovališta za studente, savetovališta za decu i omladinu);
 • U oblasti pravnog subsistema (kazneno-popravni domovi, zatvorske bolnice i sl.);
 • U drugim relevantnim oblastima (policija, vojska, mediji, radne organizacije, fabrike i sl.).

Sva pobrojana mesta gde svršeni student može da radi mogu se naći u privatnoj praksi, nevladinom ili u državnom sektoru.

Domen naučnoistraživačkog rada u oblasti psihologije i psihoterapije.

 • Rad na istraživačkim projektima pri institutima, trening institutima, fakultetima i sl. gde će koristiti znanja iz kvalitativne i kvantitativne metodologije.

Domen naučnoistraživačkog rada u oblasti psihologije i psihoterapije.

 • Predavač u okviru psihoterapijskih trening institucija, nevladinog sektora i vladinog sektora,
  institucija obrazovnog sistema i sl.

AlumniStranica Alumni studijskih programa Poslovna psihologija i Psihoterapija

Nastavno osoblje

Prof. dr Vesna Petrović- rukovodilac programa
Prof. dr Mirjana Franceško
Prof. dr sc. med. Gordana Dedić
Prof. dr Vesna Gojković
Prof. dr Velјko Đurić
Prof. dr Duška Franeta
Prof. dr Milan Živković
Doc. dr Jasmina Nedeljković
Doc. dr Lidija Pecotić
Doc. dr Dragan Žuljević
Doc. dr Anja Mitić
Doc. dr Radivoje Jovović
Prof. dr Mo Mandić
Zorica Knežević, asistent

Puna lista

Kalendar rada

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542