Alumni

Alumni - Poslovna psihologija - Psihoterapija

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:00 do 17:00

�iro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
�ifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Ni�: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mi�ića 48,
18000 Ni�
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na na�u mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

�iro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
�ifra delatnosti: 8542