Alumni

Alumni - Bezbednost i kriminalistika


 

Aleksa Micić

Aerodrom Nikola Tesla Beograd - Granična policija - Pomoćnik šefa smene . 

Aleksandar Bubalo

Završio studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novovm Sadu. Zaposlen u kompaniji "SrbijaGas"..
 

Branislav Babić


Završio je osnovne i master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije 2012. godine. Zaposlen u Policijskoj upravi Kikinda, Načelmik Odseka Kriminalističke policije Kikinda.

 

Dajana Mihajlović

Saradnik u nastavi, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Osnovne i master akademske studije, Bezbednost i kriminalistika

 

Dalibor Stevanović

Bataljon vojne policije za specijalne namene „KOBRE“ , obezbeđenje visokih vojnih i državnih zvaničnika. Završio 4 godišnje osnovne studije, studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.

 

Davor Šatara
 

Završio Osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Odbranio završni rad na temu “Nasilnički kriminalitet” 2011. godine. Zaposlen u Opštinskoj upravi Žabalj kao stručni saradnik na poslovima civilne zaštite. Takođe imenovan od strane Skupštine opštine za Sekretara Opštinskog štaba za vanredne situacije u opštini Žabalj.


 

Dejan Gajin


Šef odseka, Uprava kriminalističke policije, MUP Republike Srbije, Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma; član pregovaračkog tima MUP-a iz oblasti pregovaranja u talačkim i kriznim situacijama

Master akademske studije, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti

 

Dušan Lakić
 

Ministarstvo finansija - uprava carina Beograd, zaposlen kao Viši carinik. Završio 3 god. osnovne studije, studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.
 

Ivana Kotur
 

Université Panthéon-Assas, Paris ( upisala Master studije - političke nauke) završila Master studije, studijski program Menadžment u poslovno civilnoj bezbednosti


 

Jovana Đorđević


Završila je osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije - VŠJ Niš 2012. godine. Zaposlila se u ED Jugoistok Niš, Centar za bezbednost i zaštitu, kao Referent za bezbezbednost i zaštite


Livija Nemet


Sa programom rada Fakulteta za oravne i poslovne studje u Novom Sadu upoznala  se 2009. godine, te iste godine upisala prvu godinu studija na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.
Tokom druge i treće godine studija nagrađena stipendijom Fondacije dr Lazar Vrkatić za izuzetan prosek i uspeh tokom studija. 2013. godine odbranom završnog rada  na temu “Uticaj medija na maloletnički kriminalitet” pod mentorstvom prof. dr  Zdravka Skakavca stekla diplomu i zvanje Menadžera. Završetkom četvrte godine studija na Fakultetu za Pravne i Poslovne Studije stekla zvanje Diplomiranog menadžera.
Od 2014. godine zaposlena u međunarodnoj kompaniji za energetsku efikasnost, ELIOS Innovativ Energetical  iz Budimpešte.


 

Marija Dabić


Završila osnovne studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije - VŠJ Niš, nakon čega je dobila italijansku stipendiju i završila četvrtu godinu na Univerzitetu Lumsa u Rimu, Menadžment i društvena odgovornost kompanija. Trenutno je na doktorskim studijama, a radi kao asistent na Katedri za Bezbednost i kriminalistiku - VŠJ Niš.

 

Marina Ljubijankić

Službenik fizičkog obezbeđenja i zamenik koordinatora u kompaniji G4S
Secure Solutions..
 

 

Mario Đokić
 

Mario Đokić završio Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, studijski program: Menadžment u poslovno civilnoj bezbednosti u četvorogodišnjem trajanju, 2012. godine. Od 12.03.2013. godine zaposlen je u Centru za bezbednost i zaštitu i Službi za bezbednost, zaštitu i IMS u Elektrodistribuciji Niš (bivšem privrednom društvu Jugoistok). Radi na poslovima civilne odbrane (saradnja sa Ministarstvom odbrane, Sektorom za unutrašnju bezbednost i zaštitu EPS-a).
 

 

Marko Milovac


Diplomirao na Fakuletu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, studijski program: menadžment u poslovno civilnoj - bezbednosti 2011. godine. Od aprila 2013. godine zaposlen u AD Novosadski sajam kao stručni saradnik u kabinetu generalnog direktora, a od oktobra 2013. počinje da radi kao rukovodilac u službi obezbeđenja.

 

Marko Milović


Komandir u Službi obezbeđenja, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo pravde – Kazneno-popravni zavod Sremska Mitrovica

Osnovne akademske studije, Bezbednost i kriminalistika

 

Mijat Ostojić


Mijat Ostojić, radnik Naftne industrije Srbije, 2010. godine upoznao se sa programom rada Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, te je iste godine se upisao na prvu godinu studija na studijskom program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, sa željom da upotpuni svoja znanja...
U roku i uspešno je završio četvorogodišnje studije, čime je dobio zvanje Diplomiranog menadžera u poslovno civilnoj bezbednosti, a stečeno znanje je implementirao u radu na zaštiti lica imovine i poslovanja. Kompanija je prepoznala njegove vrednosti te ga unapredila u Kordinatora korporativne zaštite, shodno novostečenom stepenu obrazovanja.
Saradnici i rukovodioci Mijata su uočili njegovo bitno napredovanje u radu, kako u vršenju operativnih poslova, tako i u izradi bezbednosnih procena i planiranju raznih aktivnosti. Njegovi izveštaji su danas kompletni, sveobuhvatni i profesionalno napisani. Znanje koje je Mijat Ostojić stekao na studijama Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, je značajno i za našeg radnika i za našu Kompaniju.


 

Milan Đukić


Završio Master studije na studijskom programu: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti Direktor Sektora ZI i FTO, Direkcija za korporativnu zaštitu NIS a.d., Novi Sad

 

Miloš Matić


Završio Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić 2011. godine, studijski program: Menadžment u poslovno–civilnoj bezbednosti. trenutno na master studijama na istom fakultetu.Supervizor fizičkog obezbeđenja strateških klijenata, G4S.

Master akademske studije, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti

Miloš Stakić


Zavšio osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije 2010. godine, studijski program: Menadzment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Stipendista: Fonda dr Lazar Vrkatic, Nemačke vladine službe za akademsku razmenu (DAAD), holandske nevladine organizacije “Spark”, opštine Vršac.
2010. godine primljen na master studije prestižnog britanskog Univerziteta “University College London”, modul: Bezbednost i politika. 2010. upisao dvogodišnje master studije (Univerzitet u Beogradu/La Sapienza Rome), studijski program Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost. 2012. upisao specijalističke akademske studije na Farmaceutskom fakultetu (Univerzitet u Beogradu), studijski program: Menadzment i marketing u farmaciji.
Trenutno zaposlen kao menadžer razvoja poslovanja u farmaceutskoj kompaniji. Više od pet godina aktivan na projektima Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije. Trenutno član savetodavnog odbora međunarodnog projekta BIMUN 2014. Član američkog udruženja za industrijsku bezbednost (ASIS). Nosilac međunarodnog (Kukkiwon) majstorskog zvanja crni pojas IV DAN u tekvondou.


 

Miodrag Šipka


Zavšio je osnovne i master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije 2010. godine. Nakon završetka studija, primljen u NIS - Gazprom njeft - direkcija za korporativnu zaštitu. Radi kao Koordinator obezbeđenja, Sektor KZ blokova IiP servisi

 

Mirko Holić


Mirko Holić, završio je Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu 2012. godine - studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Nakon završetka fakulteta postavljen je za Kordinatora ekonomske bezbednednosti u Naftagas-tehničkim servisima - zavisnom preduzeću Naftne industrije Srbije,


 

Miroslav Laketić


Završio Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 2011. godine, studijski program: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, trenutno na master studijama na istom fakultetu. Zaposlen kao Načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove, Novi Sad..

 

Nađa Sekulić

 

Završila osnovne akademske studije na smeru Bezbednost i kriminalistika, trenutno zaposlena kao Mlađi savetnik za IT bezbednost u OTP banci

 

Nataša Zagorčić

Menadzment u poslovnoj I civilnoj bezbednosti, diplomirala 2018 godine.
Opštinska uprava Bač - poslovi upravljanja ljudskim resursima,
ozakonjenje, legalizacija.


 

Nebojša Ćetković

 

Završio 4-godišnje stuidje na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, a završni rad odbranio  2010. godine. Radno mesto Opštinska uprava Vrbas, Odeljenje društvene delatnosti.

 

Nemanja Đukanović
 

Završio Osnovne studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, a sada  i na Master studijama na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Zaposlen u M.P. Security - dispečer i odgovorno lice za bezbednost na obezbeđenju manifestacija, utakmica...

 

Nemanja Đurić
 

Završio Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić - studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Zaposlen kao Koordinator korporativne zaštite za "Upstream"...

 

Nenad Aranitović

Forenzička obrada lica mesta, Nacionalno-kriminalističko tehnički centar Master akademske studije, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti

 

Nikola Budimir


2012 godine završio četvorogodišnje studije Menadžmenta u poslovno-civilnoj bezbednosti.
Trenutno zaposlenje: Diners Club International na poslovima Referenta korisničkog servisa

 

Nikola Rajić


Saradnik u nastavi, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Osnovne akademske studije, Bezbednost i kriminalistika

Nikola Vuletić
 

Završio studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Radi kao pomoćnik predsednika opštine Bač za oblast komunalne delatnosti, poslove ekonomskog razvoja i investicija i poslove zaštite životne sredine.

Član saveta za javnu bezbednost opštine Bač; zamenik komandanta opštinskog štaba za vanredne situacije.

 


 

Nikolina Jovanović

Specijalista za fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarnu
zaštitu.

Korporativna bezbednost, Hemofarm.

Završila osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, smer Bezbednost i kriminalistika.

 

Radenko Vasiljević

Završio Fakultet za pravne i poslovne studije u Noovm Sadu, na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti 2008. godine, odbranivši završni rad na temu "Taktika prikupljanja obaveštenja i ispitivanje osumnjičenog".

Radi kao zamenik načelnika Policijske uprava Foča od 2017. godine.

 

Radomir Mišljenović 


Završio osnovne akademske studije na smeru Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Od 2017. radi u Opštini Titel na poslovima odgovornog lica sektora za vanredne situacije na teritoriji cele opštine Titel, a pored toga od oktobra 2018. radi i na poslovima Planiranja Odbrane pri Ministarstvu Odbrane za opštinu Titel.

 

Risto Klać 


Pomoćnik predsednika Opštine Nova Crnja

Osnovne akademske studije, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti

 

Sanja Stojanac
 

Završila je osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić, 2011. godine, studijski program: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Zaposlena u Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu u Odeljenju za personalne i pravne poslove. . 

Slaviša Ristić


Izvršni direktor, Sigurnost as ad; Direktor – vlasnik, Centar za sigurnost PARK

Master akademske studije, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti


 
Sonja Dragović Sekulić

Završila master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije i radi kao asistent na Katedri za Bezbednost i Kriminalistika.


 

Suzana Šaula

Shop manager, Tom Tailor - Osnovne akademske studije, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti

 Tamara Šljapić


Završila Osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Zaposlena u agenciji za obezbeđenje „Banat 023“ u Novom Bečeju, kao menadžer bezbednosti.Tanja Lazić


Direktor sektora zajedničkih poslova, VIP Security Systems

Osnovne akademske studije, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednostiTodor Matijević

 

Završio Fakultet za Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, studijski program: menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti 2012 godine. Zaposlen u NIS-u Gaspromnjeftu, samostalni saradnik u Direkciji za korporativnu zaštitu i bavi se poslovima korporativne zaštite i sprovođenjem mera bezbednosti u  Pogonu “Bačka” (4 naftna polja), Fabrici pijaće vode Jazak I u Pogonu “Geofizički servis”.Vladan Zec

Kontrola kvaliteta operativne forenzike, Nacionalno-kriminalističko tehnički centar,

Master akademske studije, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednostiVlado Vuković

Zaposlen u Kazneno-popravnom zavodu Foča, na poslovima komandira sprovodne službe i komandira posebne jedinice KPZ-a.

Završio osnovne studije na smeru menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti 2010. godineJelena Bjelica, Novi Sad

 

Master studije završila na smeru Bezbednost i kriminalistika. Trenutno na poziciji direktor sektora - risk management u kompaniji Patrol 023" ZRENJANINMarija Živković, Niš

 

Mesto rada: Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA , NIŠ Radno mesto: koordinator na projektima iz oblasti bezbednosti Završni rad: Upravljanje ljudskim resursima u institucijama bezbednosti Dobitnik: stipendije fakulteta 2020/21 školsku godinu Prosek: 9,38 Prethodno radno iskustvo: Agencija za sprečavanje korupcije Republika Srbija Dodatna angažovanja: Član radne grupe za bezbednost mladih u okviru izrade Strategije za mlade Grada Niša

   
   

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:00 do 17:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884

Niš: +381(18) 294 220

Adresa:
Bul. Oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542