Alumni

Alumni - PravoAleksandar Bodlović


Osnovne akademske studije na „Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“ završio sam 2013. godine i stekao zvanje pravnika. Tokom trajanja osnovnih akademskih studija bio sam polaznik raznih seminara i učesnik raznih projekata. U okviru projekta „Mladi protiv korupcije“ koji je realizovan 2011. godine u saradnji sa World Learning - program Community Connections, pohadjao sam seminar „Mehanizmi borbe protivkorupcije u Srbiji“. Na konkursu „Dobrodošli u Nemačku“ u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji u saradnji sa ambasadom Savezne Republike Nemačke u Beogradu, 2011. godine izabran sam medju 60 društveno  angažovanih studenata. Bio sam učesnik programa „Nedelja Socijaldemokratije 2012“ u organizaciji Friedrich Ebert Stiftung i Centra za studije socijalne demokratije. Tokom 2012. godine započeo sam volontiranje pri Crvenom krstu Srbije. Trenutno se profesionalno usavršavam radom u privatnom sektoru gde stičem iskustva u oblasti privrede i radnih odnosa. U privrednom društvu „Građa Mont“ d.o.o. Novi Sad od 2010. godine zaposlen sam bio kao administrativni radnik, a krajem 2013. godine zadužen za opšte i pravne poslove.

Aleksandar Delić
 

.Svestan sam težine zadatka koja se ogleda u odabiru adekvatne visokoškolske institucije, nakon završetka srednje škole, i sam sam bio u velikoj dilemi, koji pravni fakultet, u kom gradu, da li državni ili privatni. Posle duge i podrobne analize, šta se sve pruža od alternativa vezanih za ovu složenu društvenu nauku, odabrao sam Fakultet za Pravne i Poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Iako kada sam započeo svoju akademsku odiseju, sam fakultet je bio nov, što kod čoveka može probuditi strah, kod mene je on bio u celosti odagnan, kada sam postao upoznat sa vizijom profesora, stručnjaka, koji rukovode fakultetom. Predvođeni ambicijom, modernim  sistemom školovanja studenata i konstantnim proširivanjem riznice znanja, kroz bolonjski sistem ocenjivanja, interaktivnom nastavom, praktičnim radom sa ljudima iz pravosuđa, znao sam da sam na pravom mestu, i uverio sam se u to, tokom sve četiri godine studija. Završio sam četiri godine studija i stekao zvanje Diplomiranog pravnika, pošto mi je želja bila da se dalje usavrsavam u inostranstvu, tražio sam fakultet koji bi pratio moje buduće aspiracije. Upisao sam, bez ikakvih problema, na osnovu ostvarenog proseka, poznavanja engleskog jezika, i studijskog programa savladanog na fakultetu, ugledan fakultet u Rimu. Od akademske 2013/2014 godine, ću biti student Universita degli studi di Roma "Tor Vergata", School of Economics (Msc in European Economy and Business Law).Aleksandra Radosavljević
 

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisala sam oktobra 2010. godine na preporuku veoma zadovoljnih studenata kojima su svoja stručna znanja preneli eminentni stručnjaci u oblasti prava, koji su deo našeg fakulteta.Tokom studiranja bila sam stipendista Fonda Prof. dr Lazar Vrkatić i sa visokim prosečnom ocenom završila fakultet. Diplomirala sam avgusta 2014. godine i već od septembra iste godine radim kao pripravnik- volonter u Osnovnom sudu u Nišu radi sticanja prakse i uslova za polaganje pravosudnog ispita. Trenutno sam student završne godine master akademskih studija na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr ,,Lazar Vrkatić.


Boško Talančevski

“U julu 2013. godine diplomirao sam na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i time stekao stručni naziv diplomirani pravnik. Od decembra 2013. godine radim kao sudijski pripravnik - volonter u Višem sudu u Novom Sadu, a sve u cilju sticanja uslova i stručnog osposobljavanja za polaganje pravosudnog ispita. Tokom studiranja imao sam prilike da steknem kako teorijska tako i praktična znanja, koja su mi preneli, uz pomoć savremenog koncepta nastave i rada u malim grupama, renomirani profesori i asistenti sa iskustvom u pravosuđu i advokaturi, a koja su mi omogućila da se prilično lako i odlično snađem u svim poslovima koji se od mene zahtevaju”Branislava Savatić

“Prvi stepen osnovnih akademskih studija na studijskom programu pravo i stučni naziv pravnik, stekla sam 12.02.2009. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Od 01. januara 2010. godine zaposlena sam na radnom mestu upravitelja pisarnice u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.”


Branislava Stevanović
 

“2008. godine upisala sam Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, a nakon sticanja zvanja diplomirani pravnik počela sam da radim kao pripravnik u Prekršajnom sudu u Beogradu. Trenutno pišem master rad i planiram da završim studije ove godine sa zvanjem master pravnik.”

Dajana Bogdanić

"Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, studijski program Pravo upisala sam 2008. godine. Osnovne studije sam završila 2012. godine i stekla zvanje - diplomirani pravnik. Iste godine sam upisala master studije, u okviru kojih sam položila sve predmete predviđene nastavnim planom i programom, i trenutno pišem master rad. Od septembra 2012. godine radim kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji u Novom Sadu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita."


 

Danijela Cvetanović
 

“Nakon završene srednje škole u Leskovcu opredelila sam se za studije prava na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Nišu. U apsolventskoj godini bila sam demonstrator na predmetima iz građansko-pravne grupe uz prof. dr Miroslava Milosavljevića. Diplomirala sam juna 2014. godine i pronašla angažovanje kod adv. Miloša Jovanovića. Položila sam zakletvu u Advokatskoj komori Srbije i stekla legitimaciju advokatske pripravnice.”


Dragiša Petrović
 

“Nakon diplomiranja na IV godini osnovnih studija 2012. godine i sticanja zvanja „diplomirani pravnik“, iste godine sam upisao master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i trenutno sam u fazi izrade master rada, nakon svih položenih ispita predviđenih nastavnim planom i programom. Danas radim u službi pravnih poslova jednog javnog preduzeća u Nišu na mestu samostalnog stručnog saradnika, gde su mi stečena teorijska, ali i praktična znanja za vreme studiranja, kao i savremeni koncept interaktivne nastave, omogućili da se bez većih problema suočim sa svim izazovima koje pravna profesija nosi sa sobom.”Gordana Glavaški

 

“U Fondu „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine sam obavljala poslove sa srednjom stručnom spremom na radnom mestu tehnički sekretar. Zbog potreba posla, a i lične želje za usavršavanjem odlučila sam da upišem studije. Izabrala sam Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, i to smer pravo iz razloga što je Fakultet akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje AP Vojvodine, a svakako su uticaj imali i nastavni kadar i uslovi studiranja. Studije sam započela 2010. godine i kroz tri godine stekla diplomu bachelor pravnika, što mi je omogućilo napredovanje u instituciji u kojoj radim, te sam sa radnog mesta tehničkog sekretara raspoređena na radno mesto mlađeg saradnika za pravne poslove. Nastavila sam studije dalje i uskoro ću postati dipl. pravnik što će takođe uticati na moju poslovnu karijeru.


 

Ibolja Farkaš
 

“2007.godine sam se upisala na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Zvanje Diplomirani pravnik sam stekla 2011. i nastavila V godinu, na master studijama. Danas radim kao advokatski pripravnik u  Advokatskoj kancelariji Dr Enike Veg u Novom Sadu.”

 

Izabela Babić
 

2013. godine sam završila 2. godina Master studija Prava na na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Zaposlena sam u Gradskoj upravi grada Subotice i radim u Mesnoj kancelariji Čantavir kao matičar. Stečena znanja na ovom fakultetu su mi od velike pomoći u mojoj profesionalnoj aktivnosti.
 

Jelena Pavlović
 

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, upisala sam 2008.godine, diplomirala 2012-te, te stekla zvanje diplomirani pravnik. Trenutno zavrsavam master studije i uporedo sa tim radim u Osnovnom sudu u Novom Sadu kao pripravnik - volonter, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita.
 

Katarina Felbab
 

"Zbog bolje organizacije nastave, pristupačnijih profesora i njihovog boljeg odnosa prema studentima opredelila sam se 2010. godine da postanem studentkinja smera pravo na Fakultetu za pravne i poslovne studije. Nakon diplomiranja angažovanje sam našla u advokatskoj kancelariji adv. Lasla Dubajića, položila sam pripravničku zakletvu u Advokatskoj komori Srbije i dobila legitimaciju advokatskog pripravnika."


 

Ljiljana Dragutinović
 

“2012 završila sam četvrtu godinu studija i time stekla zvanje: diplomirani pravnik, na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Od 2012 radim kao demonstrator na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić na predmetima Međunarodno javno pravo i Međunarodno privatno pravo. Na istoj ustanovi sam upisala i II godinu master studija koje su u toku.” 

Luka Gašević
 

Direktor "Doma za decu i omladinu Duško Radovič” - Niš.
"Nakon završene srednje škole bio sam u dilemi da li da upišem Pravni fakultet Univerziteta u Nišu ili da se odlucim za neki od privatnih fakulteta. Medjutim, kada sam na sajtu Fakulteta za Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić detaljnije procitao o profesorima koji predaju i upoznao se sa njihovim dotadašnjim karijerama i iskustvom ipak sam se odlučio za FLV. "
"Ubrzo po završetku studiranja i stečenog zvanja Diplomiranog pravnika, zaposlio sam se u Centru za socijalni rad Sveti Sava Niš, u kome sam radio 6 godina na poziciji pravnika. Stečeno zvanje značilo mi je da veoma brzo i lako savladam radne zadatke i aktivnosti. Trenutno sam na poziciji direktora u Domu za decu i omladinu Duško Radović Niš. Smatram da mi je studiranje na ovom fakultetu i stečeno znanje pomoglo u napredovanju u karijeri "

 

Milica Rakić
 

“Zvanje diplomirani pravnik sam stekla na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 2011. godine. Danas radim kao saradnik u službi za kolateralizaciju u sektoru kreditnog procesuiranja u Hypo Alpe Adria banci u Beogradu.”

 

Milena Kraguljac

“2009. godine sam upisala Fakultet za Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, 2013-te sam stekla zvanje diplomirani pravnik. Tokom studija sam imala mogućnost da završim školu za inetkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje, čiji je projekat podržao The Norwegian Helsinki Committee. Od oktobra 2013. godine radim kao pripravnik-volonter u Višem sudu u Novom Sadu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispit.“
 


Mirjana Vavan

“Osnovne studije završila sam na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 2010. godine i iste godine upisala master studije. Tokom studija bila sam stipendista Fonda dr Lazar Vrkatić. Zahvaljujući visokoj školi, učestvovala sam na brojnim tribinama i debatama kao student, a posebno bih istakla debatu “NATO - za i protiv” gde smo moje kolege sa fakulteta i ja osvojili 1. mesto. Danas radim u Ustanovi Studentski centar pri Ministarstvu prosvete u Novom Sadu u Službi kvaliteta HACCP.”Nataša Nestorović

 

Osnovne studije završila sam na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 2013. godine i iste godine upisala master studije. Tokom studija imala sam visok prosek i zbog toga bila stipendista Fonda dr Lazar Vrkatić. Moj lični kvalitet i kvalitet studija koje sam završila i stekla bachelor diplomu, osim ove fondacije, prepoznali su i u lokalnoj samoupravi u kojoj sam rođena i odrasla. Zbog toga sam od decembra 2013. godine koordinator Kancelarije za mlade i potpredsednica saveta za omladinu u gradskoj upravi grada Zaječara. Nastavila sam studiranje na istoj visokoškolskoj instituciji i trenutno sam studentkinja master studija.Nemanja Đorđević
 

“Student sam na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić od 2010. godine. Nakon  završetka osnovnih akademskih studija, upisao sam master akademske studije. 2012. godine sam završio prvu godinu master studija i stekao zvanje diplomiranog pravnika a trenutno sam na drugoj godini master studija. Danas radim u pravnoj službi jedne beogradske firme i to na poziciji rukovodioca sektora za pravne i kadrovske poslove. Studirajući na visokoj školi stekao sam znanje koje mi je omogućilo da napredujem u poslu i da praktično primenim naučeno.”


 

Nikolina Matijević
 

"Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, završila sam master studije 2008. godine. Ova institucija mi je tada još kao studentu master studija pružila šansu da se dokažem kao saradnik u nastavi. Danas sam ovde zaposlena kao asistent na Katedri za pravo i student sam doktorskih studija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu."  

Nina Stevanović
 

2009. godine upisala sam Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i stekla zvanje diplomiranog pravnika. 2014. godine sam upisala master i trenutno pišem master rad.Od septembra volontiram u Prekršajnom sudu u Nišu kao sudijski pripravnik, radi sticanja uslova za polaganje pravnosudnog ispita. Stečeno znanje sam uspela da proširim i primenim u praksi, na čemu sam zahvalna svim profesorimaRadivoje Jovović
 

“Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić završio sam master studije 2008. godine, a trenutno sam student IV godine doktorskih studija Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatićsam već nekoliko godina zaposlen kao asistent na studijskom programu Pravo i smatram da ova ustanova nudi, pored savremenog koncepta interaktivne nastave i vrlo praktičnih znanja i aktivnosti, i odličnu opciju zaposlenja za vredne i zainteresovane studente, jer daje poverenje prevashodno koleginicama i kolegama iz "domaće škole". Takvo usmerenje u karijeri ima veliku prednost; rad na ovoj instituciji odlikuje se dobrim timskim radom i atmosfera u komunikaciji, kako sa studentima, tako i nastavnim osobljem i drugim kolegama.”


 

Slađana Blagojević

 

“Fakultet za Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić sam upisala 2009. godine, a zvanje diplomirani pravnik sam stekla 2013. godine. Kao student 1. godine master studija, imala sam mogućnost da obavljam stručnu praksu u Osnovnom sudu u Novom Sadu. Nekoliko meseci nakon diplomiranja, počela sam da radim u advokatskoj kancelariji Aleksić sa saradnicima u Novom Sadu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita".
 


Srđan Borjanović

 

"Odmah nakon završetka srednje škole sa Vukovom diplomom odlučio sam se da visoko obrazovanje stičem na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, na studijskom programu Pravo. Time sam od prve godine postao stipendista fondacije „Prof dr Lazar Vrkatić“, a zbog visokog proseka ova fondacija je stipendirala moje čitave osnovne studije. Po završetku istih angažovan sam kao demonstrator na Katedri za pravo na nastavnim predmetima Ustavno pravo i Upravno pravo. Trenutno sam na master studijama sa željom i ambicijama da se i dalje profesionalno usavršavam na ustanovi u koju imam poverenje."Veljko Milić

 

Tragao sam za pravnim fakultetom na kome će se raditi u manjim grupama i koji će mi omogućiti da, pored redovnog ispitnog gradiva, dodatno učim i razvijam svoje veštine. Od studenata koji su već studirali na FLV sam dobio preporuku da će ovaj fakultet ispuniti moja očekivanja i nisam se pokajao.

Najbolji deo studiranja bila je činjenica da sam od strane nastavnog i nenastavnog osoblja na FLV u svakom trenutku tretiran sa uvažavanjem, što mi je u velikoj meri olakšalo svakodnevne studentske obaveze. Zbog takvog pristupa, rado sam se uključivao i u gotovo sve vannastavne aktivnosti kao što su seminari, stručne prakse, konferencije, tribine... Diploma i činjenica da sam pohađanjem velikog broja vannastavnih aktivnosti u organizaciji FLV-a, već u toku studija stekao vrlo bogatu biografiju, omogućili su mi da nakon studija advokatsko-pripravničku praksu uspešno obavljam kod jednog od najuglednijih advokata u Novom Sadu i da se danas sa uspehom bavim advokaturom.Vojin Lazarević

 

"2009. godine izabrao sam da upišem Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić jer me je prvenstveno privukao savremeni način studiranja prava. Mogućnost učestvovanja u mnogobrojnim sekcijama i veoma interesantna predavanja gostujućih predavača iz raznih oblasti su dokaz da pravo i ne mora da bude samo dosadno „bubanje“. Akcenat na praktičnom učenju prava mi je dosta pomogao da se lako snađem kao advokatski pripravnik u advakatskoj kancelariji u Novom Sadu gde trenutno radim."

Zoran Vavan
 

“2007. godine upisao sam Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i bio stipendista Fonda dr Lazar Vrkatić. Nakon završenih osnovnih studija, ukazana mi je šansa da najpre radim kao demonstrator u nastavi, a potom sam zasnovao radni odnos kao saradnik u nastavi na Katedri za pravo, na predmetima iz građansko-pravne oblasti. Znanje i iskustvo koje sam stekao kroz školovanje na ovoj instituciji trudim se da prenesem na mlađe generacije studenata, kao predavač i kao kolega. Uporedo sa tim, nakon stečenog zvanja diplomirani pravnik počeo sam da radim u Osnovnom sudu u Novom Sadu kao pripravnik-volonter, radi sticanja uslova za izlazak na pravosudni ispit. Zahvaljujući ovoj ustanovi, uspeo sam apsolutno da primenim sva stečena teorijska znanja u praksi, što je velika potvrda kvaliteta ustanove iz koje dolazim.”
 
 

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:00 do 17:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884

Niš: +381(18) 294 220

Adresa:
Bul. Oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542