Alumni

Alumni - Poslovna psihologija - PsihoterapijaAnikó Kókai 


2009. godine sam upisala Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. U ovoj ustanovi sam stekla zvanje diplomiranog psihologa posle četri godine. Iste godine sam počela da radim u Srednjoj Školi Lukijan Mušicki u Temerinu, u kojoj predajem Poslovnu psihologiju na mađarskom jeziku Poslovnim administratorima. Trenutno završavam master studije Poslovne psihologije.Bojan Milosavljević


Bojan je u julu 2013. godine bio prvi student u svojoj generaciji da  završi osnovne akademske studije na našem fakultetu na smeru Poslovna  psihologija. "Iskustvo koje sam stekao tokom tri godine studija na  Fakultetu za pravne i poslovne studije - dr Lazar Vrkatić je  neprocenjivo. Zahvaljujem se svim profesorima, asistentima i  saradnicima fakulteta, jer bez njihovih izazovnih zadataka i neumornog  zalaganja ne bih bio podstaknut na ovakvu vrstu kreativnog  razmišljanja koja je dovela do pokretanja ovog projekta," rekao je  Bojan, autor Ponmi projekta. Pre nego sto je upisao naš fakultet,  Bojan je bio uspešan sportista i studirao je godinu dana na Faulkner Univerzitetu u Alabami u SAD-u, gde je predstavljao svoj Univerzitet u košarci i zbog toga primao punu sportsku stipendiju.Borislava Perić


 Zvanje diplomiranog psihologa stekla sam 2011. na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, na Katedri za poslovnu psihologiju. Trenutno sam na master studijama na istom fakultetu, smer Poslovna psihologija. Od aprila 2012. zaposlena sam u kompaniji Hemofarmu na radnom mestu Samostalnog stručnog saradnika za selekciju, planiranje i zapošljavanje, gde su mi neka od radnih zaduženje regrutovanje kadrova, organizovanje i održavanje edukativnih programa, vođenje baze potencijalnih kandidata, sprovođenje ispitivanja, kao i mnogi drugi poslovi iz oblasti ljudskih resursa.Branislava Filipović

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu upisala sam 2009. godine, a četiri godine kasnije stekla sam zvanje diplomiranog psihologa. Trenutno završavam Master studije poslovne psihologije na istom fakultetu. Od oktobra 2013. godine radim kao psiholog-pripravnik u predškolskoj ustanovi ’’Boško Buha’’ u Inđiji.Dunja Jelčić


Svoje studiranje sam iskoristila da, pored znanja i veština koje sam sticala svakodnevnim učenjem i polaganjem ispita, maksimalno učestvujem u svim aktivnostima koje mi je fakultet omogućio.Zahvaljujući aktivnom studiranju sam spoznala svoje sposobnosti iz najrazlicitijih oblasti i upravo mi je to iskustvo pomoglo u dobijanju posla.Moj savet za studente jeste da uvek misle svojom glavom, budu proaktivni i da nikada ne prestanu da ulazu u nova znanja i iskustva.Đurđija Crvenković


Završila sam četiri godine studija i stekla zvanje diplomirani Psiholog. Nedugo nakon završetka studija zaposlila sam se u CCHBC Srbija na poziciji HR Asistenta.Dušana Šakan


"Nakon završene gimnazije ''Jovan Jovanović Zmaj'' u Novom Sadu 2006. godine upisala sam paralelno studije Poslovne psihologije na ''Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić'' i Francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi sam završila osnovne i master studije psihologije. Doktorirala sam 2018 na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena sam na Katedri za poslovnu psihologiju ove visoke škole kao asistent , a pored toga, organizujem i sprovodim praksu u srednjim školama u vidu radionica."Filip Tasić


"Kao student na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (Poslovna psihologija) u decembru 2010 godine počeo sam da radim kao psiholog i konsultant u oblasti ljudskih resursa u kompaniji Centr za Komunikaciju Bjanko. Osim toga - bavim se grupnom i individualnom analitičkom psihoterapijom u okviru specijalističke ordinacije Bjanko."

 


Ivana Ćirić


"Zvanje diplomirani psiholog sam stekla 2012. godine. Radim kao savetnik za predstavke i projekte u Generalnom sekretarijatu predsednika republike Srbije."


 


Ivana Paunović


Diplomirani psiholog, O.L.I. psihoterapeut pod supervizijom, life coach i edukator. Kreira i vodi brojne radionice i seminare iz oblasti psihologije i psihoterapije. U okviru O.L.I. Psihološko Edukativnog Centra radi na iskustveno edukativnim programima iz oblasti "Transakcione analize", "Telesne psihoterapije", "Geštalt pristupa" i dr. Održava seminare: "Životne strategije" i "Autentična ličnost"... Autor brojnih tekstova za psihološki dodatak  "Psihologija za život" dnevnog lista  "Danas".Izabela Evetović

Studentkinja 3.godine smera poslovna psihologija i koordinator oglasnog odeljenja u kompaniji Infostud. Na ovoj poziciji neka od mojih ključnih zaduženja jesu selekcija zaposlenih, osmišljavanje i sprovođenje obuke novozaposlenih, evaluacije i razvoj zaposlenih unutar sektora. Kako bih kvalitetno obavljala svoj posao, primenjujem znanja stečena na fakultetu. Poslednje što sam uvela u svoj rad jesu razvojni planovi za zaposlene unutar tima.Jana Edelinski
Jelena Dostanić


"Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić sam upisala 2006. godine. Osnovne studije sam uspešno završila 2009. kao stipendista fonda ove institucije, nakon čega sam upisala master studije i dobila priliku da radim kao saradnik u nastavi na Katedri za poslovnu psihologiju. Doktorirala na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu 2017, a radim  na Katedri za poslovnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. u zvanju Docenta"Jelena Kuvalja 


Osnovne akademske studije naFakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisala sam 2012. godine. Tokom studiranja imala sam brojne prilike da posetim različite institucije i upoznam se sa njihovim radom. Studiranje na ovom fakultetu pružilo mi je ne samo teorijsko nego i praktično znanje, koje svakodnevno primenjujem u poslu. 2014. godine upisala sam prvu godinu mastera, iste godine dobijam posao u Privatnoj gimnaziji E gimnaziji, mesto psihologa i uporedo sa poslom završavam obe godine mastera 2016.

 


Jelka Dragičević


Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, završila sam osnovne akademske studije i stekla zvanje psiholog.Tokom trajanja osnovnih akademskih studija pohađala sam razne seminare, i bila učesnik mnogobrojnih projekata u okviru socijalne zaštite. Pri fakultetu sam dobila znanje i veliku podršku metora i asistenata ,kao i priliku da učestvujem na Kongresu psihologa Srbije, pohađam praksu na klinici za psihijatriju i okviru ljudskih resursa.Trenutno sam angažovana na projektu gradske organizacije Crveni Krst u udruženju za mentalno nedovoljno razvijene osobe grada Novog Sada, kao i okviru samog udruženja gde držim psihološke radionice. Edukant sam integrativne psihoterapije (SUIP) i planiram da nastavim Master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije-smer Psihoterapija.

 Jovana Palkovljević


Global Graduate Programme Trainee - HR
 BRITISH AMERICAN TOBACCO Bucharest, Romania

"Fakultete za pravne I poslovne studije dr Lazar Vrkatic, odabrala sam pre svega jer sam zelela da imam uvid u poslovni svet u kom se nalazimo I da istrazim psihologiju kao nauku. Oduvek sam znala da zelim da se bavim I radim u korporativnom svetu, u kom se trenutno I nalazim, stoga mislim da mi je fakultet omogucio da se pripremim koliko je to moguce za stvari koje me cekaju u poslovnom svetu, a sa druge strane omoguci mi da se usavrsim I steknem odlicna teorijska znanja koja su pre svega primenjiva u praksi. Mnoge materijale i dan danas koristim u svom radu, I uvek se rado vracam na teorijska znanja stecena na fakultetu."

 


Katarina Suvajdžić


"2009. godine upisala sam osnovne studije psihologije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Tokom studija bila sam stipendista fondacije "Prof. dr Lazar Vrkatić". Uporedo sam volonterski radila u nevladinom sektoru, kao i u jednoj uspešnoj domaćoj kompaniji koja se bavi istraživanjem tržišta, gde sam imala priliku da u praksi primenjujem stečena znanja. Na trećoj godini osnovnih studija dobila sam priliku da radim kao demonstrator na fakultetu. Sledeće godine, upisala sam master studije na istom fakultetu i počela da radim kao saradnik u nastavi na predmetima Upravljanje ljudskim resursima, Psihologija rada i Poslovna psihologija."Kristina Jevtić

Kristina Jevtić je na Fakultetu za Pravne i Poslovne studije dr Lazar Vrkatić stekla zvanje Diplomiranog Psihologa. Kao nosilac Postgraduate Scholarship na Kingston Univerzitetu u Londonu, nastavila je da se razvija iz oblasti Poslovne psihologije i profilisala kao MSc Business Psychologist. Danas upravlja konsultantskom firmom PsyConsulting koja regionalno zastupa SHL metodologiju - „SHL is all about Talent Measurment Solutions through deep people insights.“
Korana Lajter

HR consultant Pegasus centar

"Master studije na Fakultetu za Pravne i poslovne studije iz oblasti Psihoterapije, sam završila početkom juna 2016. i već te nedelje počela da radim u Centru za razvoj ljudskih potencijala kao volonter. Spoj Psihoterapije i Poslovne psihologije koji sam dobila na FLV, ne bih mogla da dobijem nigde drugde, kao ni prelep odnos i kolegijalnost sa profesorima, asistentima i kolegama. Iskustvo koje sam stekla na fakultetu je svakako odskočna daska za sve što ću postići u budućnosti. "

 


Kristina Vuletić


Savetnik za zapošljavanje i profesionalni razvoj u "OTP banka Srbija a.d. Novi Sad", na poslovima regrutovanja i selekcije kandidata za potrebe Banke - pronalaženje adekvatnih kandidata i predlaganje adekvatnog modela potrage, organizovanje i dokumentovanje internih i eksternih obuka za zaposlene, karijerno savetovanje, izrada predloga za dalje profesionalno usavršavanje zaposlenih.
Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić završila Osnovne studije (2009) i Master studije (2011) sa prosekom 9,97, a tokom studija (2007 i 2008) bila stipendista fondacije "Prof. dr Lazar Vrkatić" i saradnik u nastavi-demonstartor (2008-2010).Maja Korolija


Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI), Univerzitet u Beogradu

"Smatram da je vrlo korisno što FLV od samog početka studije insistira kako na teorijskom, tako i na praktičnom usvajanju znanja. Profesori, asistenti, kao i ostatak zaposlenih stoje na raspolaganju studentima za sve potrebne informacije i pomoć ne samo u toku već i po završetku studiranja. Na fakultetu postoji dobra organizacija i koordinacija među zaposlenima, što znatno olakšava snalaženje na studijama, naročito na početku. Studiranje na FLV za mene predstavlja pozitivno iskustvo, koje mi značajno pomaže u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji, samom procesu rada, kao i u mom daljem naučnom usavršavanju."Maja Nedučić


Chief People Officer - VEGAIT

Uvek sam želela da gradim karijeru u sektoru ljudskih resursa, odnosno uvek sam maštala o tome da zaposlenim ljudima učinim posao što prijatnijim i da budem jedan od oslonaca u njihovom profesionalnom razvoju. Pre 8 godina, to sam videla da je moguće kroz studijski program Poslovna psihologija na FLV-u i potvrdu sam dobila kroz praktične primere i praktričan rad tokom studiranja koji mi je pomogao da se bolje pripremim i uhvatim u koštac sa poslovnim izazovima koji su tek sledili.Marija Božić


"Student sam FLV, diplomirani psiholog i psihoterapeut u edukaciji. Trenutno se bavim neurofeedback terapijom i psihoterapijom pod supervizijom. Za neurofeedback sam prvi put čula na fakultetu u okviru gostujućih predavanja. Tamo sam upoznala svog sadašnjeg mentora kod koje sam u to vreme krenula na terapiju kako bih ublažila simptome sagorevanja na radu (burn-out) kao i da bih poboljšala pažnju i koncentraciju. Tokom terapije sam se raspitivala o samoj terapiji, edukaciji i šta je sve potrebno da bi se postao sertifikovani praktičar.  Pola godine nakon završetka terapije moja mentorka (tada još uvek samo terapeut) me je kontaktirala i ponudila da radim pod njenim mentorstvom (dok ne steknem sopstveni sertifikat) u ordinaciji opšte prakse (GP Medical u Novom Sadu) u kojoj je radila kao psiholog i neurofidbek praktičar. Trenutno štedim novac kako bih završila potrebne edukacije i postala samostalan praktičar. U toku su pripreme da registrujemo sopstveno savetovalište."

 


Marija Manasijević


"Osnove i master studije poslovne psihologije završila sam sa odličnim uspehom na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. U toku studiranja više puta bila sam stipendista fonda „Prof. dr Lazar Vrkatić“ zbog izuzetnih rezultata. Trenutno sam student doktorskih studija na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu."Marija Mitić
 

"Fakultet za pravne i poslovne studgije dr Lazar Vrkatić sam upisala 2007 godine. Zvanje diplomirani psiholog sam stekla 2011. godine. Tokom studija sam bila stipendista fonda "Prof. dr Lazar Vrkatić". Još u toku studija sam se zaposlila kao HR menažer u domaćoj konsalting kompaniji ISTCUBE, gde uspešno radim već tri godine. Pored ovoga pohađam edukaciju za psihoterapeuta transakcione analize pri institutu Psihopolis u Beogradu."Mirko Leskur


Poslovna Škola – Univerzitet u Edinburgu (University of Edinburgh Business School)

Teško je nabrojati sva korisna iskustva koja sam imao na Fakultetu Lazar Vrkatić. Organizovane posete organizacijama i institucijama, gostujuća predavanja, pristup kongresima, forumima i tribinama, tromesečna praksa, stipendija fondacije Lazar Vrtkatić, su samo neka od njih. Međutim, najvažnije što bih istakao, jeste posvećeni rad i podrška akademskog osoblja FLV koje je omogućilo sticanje relevantnih znanja. Navedene ukazane prilike su dovele do toga da budem primljen na jedanaest univerziteta u Velikoj Britaniji. Jedan od njih je Univerzitet u Edinburgu (UoE-BS), gde trenutno na smeru Menadžment Ljudskim Resursima završavam master disertaciju u saradnji sa Lloyds Banking grupacijom. Isti univerzitet mi je takođe dodelio dve stipendije na osnovu stečenog akademskog uspeha i preporuka akademika sa FLV. Na stečene statuse alumnusa Edinburškog Univerziteta i FLV, ponosim se podjednako.Natalija Vukadinović


Trenutno na poziciji Recruitment Konsultanta-a u Seuss Recruitment - regruterskoj agenciji u Amsterdamu. Ljubav i motivaciju da se usmerim u pravcu Ljudskih resursa a posebno profesionalnoj selekciji i orjentaciji pokrenuto je sjajnim predavanjima profesora sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu gde sam i diplomirala Poslovnu psihologiju. U toku studiranja učestvovala i organizovala različite van-nastavne aktivnosti i bila na poziciji Predsednika Studentskog parlamenta.Sada na Master studijama Biznis Administracije specijalizacije u Menadžmentu Ljudskih Resursa na VU Univerzitetu u Amsterdamu, gde živim od 2016. godine. Tokom studiranja uspešno sprovela dve stručne prakse sa trajanjem od 10 meseci u Ingenico ePayments i Nielsen kompaniji na poziciji Corporate Recruiter Intern i HR Intern Global Finance support. Nikola Roy Chaundhury


Muzikoterapijski studio Musicorn

Tokom osnovnih studija na smeru Poslovna psihologija volontirao sam dve godine u Psihološkom savetovalištu za studente gde sam bio angažovan u „SOS“, edukativnom, istraživačkom i marketing sektoru. Nakon toga, upisao sam master Psihoterapiju, prošao obuku i zaposlio se u studiju Musicorn gde radim na pružanju intervencije u vidu rane stimulacije kod dece sa poteškoćama u razvoju integrisanim metodama muzikoterapije i Floortime terapije. Osmislio sam i pokrenuo AlphatoneVR - program psihofizičke relaksacije za odrasle. Prvi dobitnik nagrade Društva psihologa Srbije “Josip Begrer” za najbolji master rad iz psihologije primenjene u praksi 2018. godineNina Stević


Radno iskustvo: Istraživačka delatnost za juniorkski tim FK Vojvodina, modeling, promoter u Lider travel, sekretarica u Rent-car-Ne-Ni.Volonterski radovi: Barselonin fudbalski kamp za decu 2018. godine, Vukovar film festival (4 godine ) udruga mladih Vukovar, OK Vojvodina.FLV mi je omogućio dovoljno prostora da se bavim vannastavnim aktivnostima , kao i pripremu u vidu marketinga, ponude i potražnje u savremenom dobu. Isto tako znanja iz socijalne psihologije i dinamike grupa pomogla su mi da se dobro snađem u područjima sportske psihologije, te stvaranje novih poznanstava.Rebeka Popov


Trenutno stručno usavršavanje na specijalističkim studijama u domenu sportske psihologije, kao uže oblasti interesovanja. Stečena teorijska i praktična znanja iz oblasti poslovne psihologije, su me spremila za nove izazove na putu ka daljem usavršavanju.Slobodan Mićić


Srednja tehnička škola „9. maj“, Bačka Palanka, školski psiholog  

Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ sam upisao 2013. , a završio 2018. godine., sa istim elanom i entuzijazom koji me je u kontinuitetu pratio. Tokom tih 5 godina (i osnovne i master studije) na studijskom programu poslovne psihologije zaista sam uživao učeći ono što volim i osposobljavajući se svim onim kompetencijama koje će mi pomoći u izgradnji buduće karijere. Sve je to bilo prožeto kroz mnoge korisne i zanimljive predmete koji se zaista bave suštinskim zahtevima osobe koja želi da dobro poznaje psihologiju, te usavršavanje u sticanju svog onog potrebnog znanja koja su neophodna za primenu u naučnoj i stručnoj pshološkoj delatnosti. Dinamiku interakcije sa profesorima i asistentima bih opisao kao odnos pun razumevanja i poštovanja, kao i velike podrške za sve one studente koji su spremni da izučavaju ovu plemenitu nauku. Najviše bih izdvojio ukazanu priliku da iza svog fakulteta prezentujem svoj rad-istraživanje na Kongresu Psihologa Srbije 2017. godine.Tamara Topalović


Od 2009 godine student Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, trenutno završavam Master na istom fakultetu. U periodu tokom studiranja imala sam priliku da stičem šestomesečnu praksu kao školski psiholog, tromesečnu praksu kao poslovni psiholog, kao i da učestvujem u raznim radionicama i edukativnim programima. Od Marta 2014 radim kao HR Administrator&Recruitment Officer u Nestle Adriatic S, Ice Cream - Stara Pazova.

Tamara Uzelac


Preporučila bih FLV svim studentima koji su zainteresovani za psihologiju i psihoterapiju i spremni su da ulože vreme i trud u studiranje. Nastava i praksa su na visokom nivou, a profesori, asistenti i ostali zaposleni su stručnjaci u svojoj oblasti i rado dele iskustva koja će vam kasnije služi u karijeri. Znanje stečeno na fakultetu mnogo mi je doprinelo u sadašnjem poslu, posebno znanja iz predmeta Psihoterapija i psihoterapijski pravci, a iz perioda studiranja nosim samo lepa i pozitivna sećanja.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:00 do 17:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884

Niš: +381(18) 294 220

Adresa:
Bul. Oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542