Bezbednost

Master studije

Svrha Master akademskih studija Bezbednosti jeste da studentima omogući sistematsko usavršavanje znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama, kao i stručno i samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti i mogućnost nastavka školovanja na doktorskim studijama, što je ujedno i jedan od ciljeva master akademskih studija.

Ove studije usmerene su na osposoblјavanje studenata za samostalno obavlјanje poslova menadžera za oblast bezbednosti, kako u javnom tako i u privatnom sektoru bezbednosti. Tokom master akademskih studija studenti dalјe razvijaju, usavršavaju i stiču nove profesionalne kompetencije za pravilno identifikovanje i procenjivanje raznih bezbednosnih pojava i problema, a zatim i za planiranje preduzimanja adekvatnih bezbednosnih mera i radnji na njihovom sprečavanju i suzbijanju. Takođe, osposoblјavaju se kroz metodološke predmete da sistematično prate i proučavaju pojave iz oblasti bezbednosti.

Zvanje

Studenti koji završe master akademske studije stiču zvanje MASTER MENADŽER BEZBEDNOSTI (300 ESPB) analogno Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Struktura

Master akademske studije bezbednosti traju jednu godinu, odnosno dva semestra. Ukupan broj časova na godini studija iznosi najmanje 40 časova aktivne nastave, iskazane u vidu predavanja, vežbi, praktičnog rada i izrade master rada, što odgovara broju od 60 ESPB. Student stiče ukupno 300 ESPB (sa osnovnim akademskim studijama) i uslov za akademski naziv: Master menadžer bezbednosti.

Struktura i sadržaj master akademskih studija proizilazi iz zahteva poslova master menadžera bezbednosti u različitim sektorima bezbednosti. Ovako zamišlјena struktura i sadržaj master akademskih studija omogućava studentima i sticanje nekih znanja i veština iz srodnih nauka i naučnih disciplina koja su neophodna za efikasnu poslovnu saradnju stručnjaka različitih profila.

Studijskim programom su predviđeni jednosemestralni predmeti. U svakom semestru student bira izborni predmet iz oblasti užestručnih opredeljenja, vezanih za oblasti primene usvojenih znanja i veština, a u okviru naučnoistraživačke i stručne delatnosti. Studentu se tako omogućava sticanje neophodnih akademskih i stručnih znanja iz svih oblasti definisanih ciljevima studiranja. U poslednjem semestru student radi master rad.

Školska 2024-25. godina:

Prva Godina

 • Međunarodni odnosi i međunarodna bezbednost
 • Obaveštajno- bezbednosni sistemi
 • Izborni blok I
  Nacionalna bezbednost
  Međunarodno krivično pravo
 • Izborni blok II
  Visokotehnološki kriminalitet
  Ekološko pravo
 • Izborni blok III
  Krizni menadžment
  Procena rizika
 • Studijski istraživački rad
 • • Stručna praksa
 • Završni rad

KNJIGA PREDMETA

Upis

Uslovi za upis na master akademske studije:

 • završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB) iz oblasti kriminalističkih, pravnih, nauka o menadžmentu u bezbednosti ili forenzike.
 • Lice koje ima završene osnovne akademske studije i ostvarenih 240 ESPB iz drugih naučnih oblasti može se upisati na studijski program MAS Bezbednost nakon polaganja prijemnog ispita koji obuhvata pojedine teme iz sledećih oblasti: kriminalistika, krivično pravo, krivično procesno pravoi i osnovi bezbednosti.

Dokumenta

Kandidati za upis podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 7.000,oo dinara za troškove upisa na tekući račun Fakulteta broj 160-930468-41, u polju uplatnice „poziv na broj“ unosi se JMBG kandidata za upis

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
Prilikom popunjavanja uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG.

Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova u skladu sa datumima u Konkursu:

 • u Novom Sadu:
  Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

 • školarina za školsku 2024/25. godinu iznosi 1.900 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata ili u celosti - uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani

* U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati:

 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • udžbenici za master studije
 • odbrana master rada
 • izdavanje diplome

Karijere

Svrha master akademskih studija na studijskom programu Bezbednost jeste sticanje visokog obrazovanja drugog stepena akademskih studija i zvanja: Master menadžer bezbednosti. Program je koncipiran tako da potpuno osposoblјava studente za niz prepoznatlјivih i jasno definisanih profesija i zanimanja, kako u javnom tako i u privatnom sektoru bezbednosti.

Tako, ovaj studijski program osposoblјava master menadžere bezbednosti za radno angažovanje u velikom broju institucija i preduzeća kao što su: policija, vojska, drugi državni organi, finansijske ustanove (banke, osiguravajuća društva i sl.), javna preduzeća i organizacije (u oblasti energetike, transporta, poštanskih usluga, državne uprave), privredno-poslovna preduzeća, a posebno privatni sektor bezbednosti.

Lica koja steknu diplomu master akademskih studija mogu da obavlјaju sledeće operativne i menadžerske poslove i zadatke: Ministarstvo unutrašnjih poslova (kriminalistička policija, policija opšte nadležnosti, granična policija, žandarmerija, obaveštajna analitika, jedinice za obezbeđenje lica i objekata, sektori za vanredne situacije i civilnu zaštitu i dr.); Vojska Srbije (razni operativni i bezbednosni zadaci); Bezbednosno informativna agencija (BIA) razni operativni poslovi i zadaci; Korporacije i kompanije (menadžeri bezbednosti); Javna preduzeća, ustanove i druga pravna lica (menadžeri bezbednosti), finansijske ustanove (banke, osiguravajuća društva, javna preduzeća i organizacije u oblasti energetike, transporta, poštanskih usluga, državne uprave – menadžeri bezbednosti), privredno-poslovna i trgovinska preduzeća – manadžeri bezbednosti; Privatni sektor bezbednosti: agencije za fizičko-tehničko obezbeđenje (menadžment bezbednosti), detektivske agencije – (detektivi); druga preduzeća i ustanove (menadžeri bezbednosti).

Pored toga, lica koja završe master akademske studije mogu da otvore i registruju sopstvene agencije za fizičko-tehničko obezbeđenje, kao i detektivske agencije.

Lica koja su stekla diplomu master akademskih studija mogu da nastave doktorske studije u oblasti bezbednosti kao i da kompetentno obavlјaju poslove i dužnosti koje su predviđene tim zanimanjima, i da nastave dalјe stručno usavršavanje na, specijalističkim studijama, kako u zemlјi, tako i u inostranstvu.

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884

Niš: +381(18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542