Multidisciplinarne
forenzičke studije

Master Multidisciplinarne
Forenzičke studije

Svrha master akademskih studija jeste da studentima omogući sistematsko usavršavanje znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama, kao i stručno i samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti i mogućnost nastavka školovanja na doktorskim studijama, što je ujedno i jedan od ciljeva diplomskih studija. Savremene nastavne planove i programe realizuju za to kompetentni stručnjaci.

Strukture studijskih programa predviđaju jednosemestralne predmete. U svakom semestru student bira izborni predmet (ukupno tri izborna bloka sa šest izbornih predmeta) iz oblasti užestručnih opredeljenja, vezanih za oblasti primene usvojenih znanja i veština, a u okviru naučnoistraživačke i stručne delatnosti. Studentu se tako omogućava sticanje neophodnih akademskih i stručnih znanja iz svih oblasti

Zvanje

Master akademske studije traju dva semestra (60 ESPB). Po završetku master akademskih studija nakon ostvarenih 300 ESP, (uključujući osnovne akademske studije), student stiče akademski naziv MASTER FORENZIČAR.

Struktura

Master akademske studije traju godinu dana (dva semestra). Ukupan broj časova aktivne nastave iskazane u vidu predavanja, vežbi, stručne prakse i studijskog istraživačkog rada odgovara broju od 60 ESPB.

Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa prinicipima kontinuirane evaluacije, a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

Prva Godina

 • Kriminalističko-forenzička obrada mesta kriminalnog događaja
 • Digitalna forenzika
 • Kriminalistička psihologija
 • Kriminalističko–forenzičke istrage i veštačenja
 • Izborni blok I
  Posebne dokazne radnje
  Psihopatolški i mentalni poremećaji u forenzičkoj praksi
 • Izborni blok II
  Forenzičko-psihološke ekspertize
  Tehničko-tehnološka veštačenja
 • Izborni blok III
  Forenzičko istraživanje visokotehnološkog kriminaliteta
  Sudsko-medicinska forenzika
 • Forenzičko-istraživačka studija slučaja
 • Stručna praksa
 • Završni rad

Upis

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2023/24. godinu na master akademske Multidisciplinarne forenzičke studije:

Master akademske studije:
Novi Sad - 25 studenata (jednogodišnje 60 ESPB)

Uslovi za upis na master akademske studije:

 • završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB) iz oblasti kriminalističkih, pravnih, nauka o menadžmentu u bezbednosti ili forenzike.
 • Lice koje ima završene osnovne akademske studije i ostvarenih 240 ESPB iz drugih naučnih oblasti može se upisati na MAS Multidisciplinarne forenzičke studije nakon polaganja prijemnog ispita koji obuhvata određene teme iz sledećih oblasti: kriminalistika, krivično pravo, krivično procesno pravo i psihologija.

Dokumenta

Kandidati za upis na podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 6.000,oo dinara za troškove upisa na tekući račun Fakulteta broj 160-930468-41, u polju uplatnice „poziv na broj“ unosi se JMBG kandidata za upis

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 445 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
Prilikom popunjavanja uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG.

Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova:

 • u Novom Sadu:
  Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata - subotom: I sprat, Studentska služba)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

 • školarina za školsku 2023/24. godinu iznosi 1.750 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (445 evra pri upisu + 9 rata po 145 evra) ili u celosti - uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani

* U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati:

 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • udžbenici za master studije
 • odbrana master rada
 • izdavanje diplome

Karijere

Studije se mogu, po potrebi, nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama širom sveta. Nakon završenih master akademskih studija, studenti mogu upisati specijalističke i(ili) doktorske studije u zemlji i inostranstvu.

Kalendar rada

Posetite stranicu sa Kalendarom rada za tekuću školsku godinu

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884

Niš: +381(18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542