Multidisciplinarne
Forenzičke studije

O programu

Master akademske Multidisciplinarne forenzičke studije bazirane su na kompilaciji primene najsavremenijih naučnih, teorijskih i praktičnih dostignuća iz više naučnih oblasti.

Koncepcija studijskog programa predstavlјa sintezu aktuelnih pristupa u osposoblјavanju studenata za oblast forenzike, sa posebnim akcentom na kriminalistiku, psihologiju, informacione tehnologije kao i osnova sudske medicine. Stručna praksa se obavlja kroz saradnju i posete odgovarajućim institucijama a u skladu sa izabranom forenzičkom oblasti.

Studenti koji steknu diplomu master akademskih studija sa zvanjem Master forenzičar mogu da nastave dalјe stručno usavršavanje na doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu.

Zašto odabrati multidisciplinarne Forenzičke studije?

Dugoročne društvene okolnosti tome izuzetno pogoduju:

 • Suzbijanje kriminaliteta je društveni prioritet.
 • Forenzika je ključna u suzbijanju kriminaliteta jer kroz kreativnu primenu naučnih dostignuća obezbeđuje dokaze.
 • Postoji hroničan nedostatak kvalitetnog visokoobrazovanog stručnog kadra iz oblasti forenzike.
 • U toku je proces pridruživanja EU, u okviru kojeg podizanje forenzičkih kapaciteta na državnom nivou ima istaknuto mesto u oblastima bezbednosti i pravosuđa.

Osobine uspešnog forenzičara

Važno je znati da pored usvojenog znanja bavljenje forenzikom zahteva i niz osobina:

 • Kreativnost – mogućnost da od mnoštva naizgled nepovezanih tragova dođete do rešenja.
 • Znatiželju – spremnost da svakodnevno učite i istražujete.
 • Prihvatanje izazova – inspirativno Vam je kada je svaki radni dan drugačiji.
 • Usmerenost ka rešavanju problema – detaljan, logički, nepristrasan i metodičan pristup.
 • Posvećenost bezbednosti – želja za aktivnim doprinosom stvaranju sigurnog okruženja.

Ovaj akreditovan studijski program omogućava:

 • Fundamentalna forenzička znanja iz oblasti kriminalistike, psihologije, informatike, prava, sudske medicine i tehničko-tehnoloških nauka koja su od značaja za forenzičku praksu.
 • Proširena forenzička znanja i veštine iz oblasti forenzičke psihologije, digitalne forenzike i kriminalstičke forenzike, kao odgovor na aktuelne obrazovne potrebe.
 • Izbor željene forenzičke oblasti iz grupe ponuđenih i ovladavanje forenzičkom metodologijom neophodnom za samostalan/timski, stručan i praktičan rad.
 • Znanja i kompetencije neophodne za razumevanje i rasvetlјavanje okolnosti pod kojima se dogodio određeni kriminalni događaj.
 • Razumevanje psiholoških, digitalnih, kriminalističkih i tehničko-tehnoloških uzroka njegovog nastajanja.
 • Ovladavanje metodama detekcije laganja, pregovaranja u kriznim situacijama i izrade operativno-psiholoških profila ličnosti.
 • Ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za upotrebu specijalizovanih alata digitalne forenzike i detekciju visokotehnološkog kriminaliteta.
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti u cilju prevazilaženja izazova i rešavanja problema u nepredvidivim i složenim situacijama vršenja krivičnih dela.
 • Razvijanje etički zasnovanog kritičkog mišljenja prilikom forenzičkih veštačenja, u okviru određenih psihosocijalnih, situacionih i sudsko-procesnih uslova.
 • Mogućnost da učite od nastavnika sa višegodišnjim iskustvom u forenzičkom radu i edukaciji.

Mogućnost zaposlenja

Ovaj studijski program obrazuje studente za niz prepoznatljivih i jasno definisanih profesija i zanimanja koja se bave forenzikom (operativni forenzičari, forenzičari, veštaci), kako u državnom sektoru (policija, vojska, pravosuđe, obrazovne i naučno-istraživačke institucije), tako i u privatnom sektoru (savetnici, konsultanti, eksperti i veštaci iz određenih oblasti forenzike, u okviru forenzičkih i drugih instituta, dektetivskih agencija, banaka i samostalno).

Alumni

Nastavno osoblje

Kalendar rada

Posetite stranicu sa Kalendarom rada za tekuću školsku godinu

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884

Niš: +381(18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542